Loading...

Twój wniosek został potwierdzony.

Dziękujemy za zgłoszenie, Twój wniosek został potwierdzony.

Bezpiecznie w Ligowie
Oddaj głos
Fundacja Mocni Mocą Nadziei

Projekt Fundacji Mocni Mocą Nadziei zakłada montaż małej architektury do dezynfekcji rąk w postaci stacjonarnego urządzenia solarnego. Projekt powstał z myślą o osobach starszych korzystających z obiektów Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Biblioteki Publicznej w Ligowie. Urządzenie będzie zasilane energią słoneczną. Potrzeba montażu niniejszego urządzenia wynika zagrożenia panującą epidemią koronawirusa i niepokojów społecznych dotyczących zagrożenia życia w szczególności u osób starszych korzystających m.in. z usług publicznych. Udostępnianie wszelkich udogodnień związanych z zachowaniem higieny wzmocni odpowiedzialne postawy społeczne związane z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania szerzeniu się epidemii. Ponadto zwiększy poczucie bezpieczeństwa, wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, a także podtrzyma ich aktywność społeczną przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad ochrony.


Budowa miejsc siedzących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mochowie
Oddaj głos
Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo

Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo chce zakupić i umocować plastikowe krzesełka dla osób odwiedzających Gminne Centrum sportu i Rekreacji. Jest to duży wygrodzony teren, który stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu mieszkańców gminy Mochowo.  Znajduje się tu pełnowymiarowe boisko piłkarskie, dobrze wyposażona zewnętrzna siłownia, przy której znajduje się zewnętrzny stół do tenisa. Na obiekcie znajduje się duża scena do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, festynów i koncertów. Jest tu także budynek socjalny pełniący funkcję świetlicy i miejsca spotkań dla mieszkańców. Obiekt ten jest bardzo atrakcyjny i malowniczo położony, ale brakuje tu stabilnych, wygodnych i estetycznych miejsc siedzących. Grant umożliwi ich zakup i montaż. A dzięki temu np. kibice będą mogli w końcu usiąść i w dogodnych warunkach zobaczyć mecze Sparty Mochowo.


Defibrylator AED dla Sierpca
Oddaj głos
Stowarzyszenie Gramy Razem

Podstawowym celem projektu Stowarzyszenia Gramy Razem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia mieszkańców Sierpca poprzez realizację idei programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji. Projekt zakłada zakup defibrylatora AED w szafce ochronnej, defibrylatora szkoleniowego z fantomem, zakup i montaż tablic kierunkowych i algorytmu postępowania. Planowane jest także przeszkolenie jak najwięcej liczby osób w zakresie pierwszej pomocy z użyciem AED. Ponadto Stowarzyszenie planuje rozmieszczenie jak największej liczby defibrylatorów AED w miejscach publicznych. Defibrylator zakupiony w ramach grantu będzie pierwszym z wielu, które Stowarzyszenie Gramy Razem planuje zakupić dla miasta Sierpc.


Rekreacja i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych
Oddaj głos
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "Szansa na Życie"

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” chce stworzyć wyjątkowe miejsce do odpoczynku i rekreacji dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Są to osoby niepełnosprawne, często odizolowane społecznie. Dzięki realizacji tej inicjatywy będą miały możliwość spotykania się z innymi w przyjaznym miejscu na piknikach, aby integrować się społecznie.
Stowarzyszenie planuje przygotowanie terenu poprzez zasianie trawy, nasadzenie krzewów i roślin oraz wykonanie altany z ławkami.


Remont pomieszczenia w remizie OSP w Studzieńcu
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu planuje remont jednego z pomieszczeń w remizie. Miałoby ono służyć lokalnym grupom działania takim jak OSP i Koło Gospodyń Wiejskich oraz byłoby miejscem spotkań lokalnej społeczności. Remont obejmie wylanie nowej posadzki, wymianę drzwi wejściowych, położenie płytek na podłodze, tynkowanie i malowanie ścian. Zakupione zostaną również meble np. szafa na rzeczy należące do OSP i KGW, półki, tablica do wywieszania pamiątek oraz stoły i krzesła. Poza tym zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów. Dzięki remontowi lokalna społeczność zyska nowe miejsce spotkań. Odbywać się tu będą mogły spotkania Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które promują lokalną tradycję i kulturę oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy również przyczyniają się do rozwoju życia społecznego i kulturalnego swojej miejscowości. Natomiast Mieszkańcy będą mogli organizować tu spotkania z osobami promującymi np.: zdrowy styl życia, recykling, styl życia „zero waste” itp.


Serca dla Sierpca
Oddaj głos
Zarząd Osiedla Nr 4

Zarząd Osiedla Nr 4 planuje zakup 4 metalowych pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Mają one stanąć w różnych miejscach w Sierpcu, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać i wrzucać zebrane nakrętki. Niektóre fundacje, zbierają i odprzedają zebrane nakrętki firmom recyklingowym. Za otrzymane środki kupowany jest sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących. Dzięki temu projektowi lokalna społeczność będzie mogła wspólnie pomagać potrzebującym, ale także w łatwy i świadomy sposób pozbywać się zbędnych nakrętek. Mogą one dzięki temu trafić z powrotem do obrotu, zostać przetworzone na granulat i posłużyć do produkcji nowych przedmiotów takich jak plastikowe wiadra, łopaty do śniegu, grabie itp.


Siłownia Zewnętrzna dla mieszkańców Żochowa
Oddaj głos
Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki

Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki chce wybudować zewnętrzną siłownię dla mieszkańców wsi Żochowo. Siłownia będzie ogólnodostępnym obiektem m.in. dla osób z różnymi dolegliwościami, które wymagają ćwiczeń korekcyjnych. Nowy obiekt zachęci także pozostałych mieszkańców do aktywnego spędzania czasu, co przełoży m.in. na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.


Strażacy dla pszczół. Ratujmy naszych małych przyjaciół.
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach postanowili zagospodarować niewykorzystaną część działki przy jednostce i przeznaczyć ją na stworzenie „łąki kwietnej” czyli swoistego azylu dla pszczół. Owady tak bardzo nam potrzebne zmagają się z wieloma utrudnieniami dzisiejszych czasów. Monokultury, pestycydy, likwidacja przydomowych kwietników na rzecz trawnika oraz drzew owocowych na mniej pracochłonne tuje i cisy. To wszystko działa na niekorzyść pszczół. Plan działań OSP w Lelicach zakłada zakup ziemi, aby uzupełnić ubytki i wyrównać teren, zasianie kwiatów oraz nasadzenia drzewek rajskiej jabłoni. Ponadto Strażacy planują montaż tablicy informacyjnej o gatunkach pszczół w Polsce oraz ustawienie „hoteli dla owadów”, które będą schronieniem dla dzikich gatunków pszczół. Stworzenie takiego miejsca nie tylko przyciągnie pszczoły, ale również mieszkańców Lelic. Teren jednostki jest ogólnodostępny dla mieszkańców, więc każdy będzie mógł przyjść i poobserwować przyrodę.


Zieleń zaklęta w szkle
Oddaj głos
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu dysponuje salą, która służy do organizacji różnorodnych zajęć integrujących mieszkańców miasta. Aby uatrakcyjnić spotkania chciałaby doposażyć salę w nowoczesny sprzęt multimedialny. Planuje także przeprowadzenie cyklu warsztatów dla lokalnej społeczności zwłaszcza dla seniorów. Ich tematem będzie „Zieleń zaklęta w szkle”, czyli zaprojektowanie i wykonanie mikro ekosystemów. Bibliotekarki zaprezentują na slajdach techniki i przykłady wykonania ekosystemu, które staną się inspiracją do własnych pomysłów. Kierując się maksymą „Jeśli nie możesz pójść do lasu, możesz zaprosić las do siebie” część wykonanych prac zostanie przekazana pensjonariuszom domu opieki. Zieleń poprawia estetykę otoczenia, uspokaja, pomaga odpocząć. Nawet obcowanie z naturą w mikroskali powoduje obniżenie stresu i negatywnych emocji. Osoby starsze nie zawsze mogą wyjść do lasu. Tak więc zieleń zamknięta w szkle będzie dla nich dużą radością. Warsztaty pomogą także wzmocnić więzi międzyludzkie, zawiązać nowe przyjaźnie i rozwinąć pasje.


Bucze ma samochód nowy - garaż musi być gotowy!
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu ma otrzymać wóz strażacki.  Niestety stan garażu w remizie jest bardzo zły i uniemożliwia utrzymanie w nim takiego pojazdu. Dlatego konieczny będzie remont tego pomieszczenia. Ma on objąć wymianę podłogi na nową posadzkę przemysłową odpowiednią dla garażu; wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia; zamontowanie instalacji do łączności radiowej i szafy komunikacyjnej; wzmocnienie sufitu; wykonanie instalacji grzewczej (co jest bardzo istotne ze względu na wodę w wozie); wyrównanie i malowanie ścian; wykonaniu płytek i montażu umywalki w miejscu, gdzie druhowie się przebierają. Ponadto w oknach mają pojawić się kraty, a w garażu alarm dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo strażaków, samochodu oraz sprzętu, którym dysponują. Zwieńczeniem wszystkich prac będzie zamontowanie nowej bramy automatycznej, która zastąpi starą metalową i pokrzywioną nienadającą się już do użytkowania. Remont garażu będzie też zwieńczeniem remontu całej remizy, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo i funkcjonalność budynku wraz z salą szkoleniową, którą użytkują wszyscy mieszkańcy.


Dbamy o bezpieczeństwo i ekologię. Ogrodzenie jest wizytówką OSP Łoniowa
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej

Większość instytucji działających ma rzecz lokalnej społeczności w Łoniowej ma swoją siedzibę w budynku lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP współpracuje przy organizacji imprez środowiskowych takich jak Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Krakowiaczek”, „Święto Łopołki” oraz innych. Aby zapewnić dobrą organizację imprez w tym obiekcie niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie rekreacyjnym. Dlatego OSP Łoniowa planuje remont ogrodzenia biegnącego wzdłuż drogi powiatowej. Jest to bardzo ruchliwa trasa.  Przy remoncie ogrodzenia niezbędne jest posadowienie nowych słupków wraz z zabezpieczeniem betonowym oraz montaż przęseł. Ponadto OSP zadba o segregację odpadów, w zabezpieczonym ogrodzeniem, furtką i monitoringiem staną odpowiednie kosze na szkło, plastik, papier. Remont ogrodzenia będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Na ternie obiektu jest już zamontowany defibrylator zewnętrzny oraz słupek ekologiczny informujący o jakości powietrza, służący zwiększaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu działań antysmogowych.


Fauna-Flora-Edukacja-Segregacja
Oddaj głos
Niezależna Wspólnota Wędkarska

Niezależna Wspólnota Wędkarska chciałaby zagospodarować przestrzeń nad stawem pozyskanym z wyrobiska po-żwirowego. Dzięki projektowi może powstać tu ostoja przyrody oraz przyjazne miejsce rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Projekt obejmuje m.in. zarybienie stawów gatunkami ciekawych ryb niewystępujących dotychczas w lokalnych stawach (np. Jesiotr), zakup budek dla ptaków i ich montaż obok stawu, umieszczenie tablic informacyjnych ze zdjęciami ryb i ptactwa wodnego wraz z opisem. Ponadto Wspólnota planuje zrobienie wiaty oraz ławek wraz z grillem przy jednym ze stawów. Będą z nich mogli korzystać m.in. użytkownicy pobliskiej drogi rowerowej i turystycznej. Zaplanowany jest również zakup pojemników do segregacji śmieci i montaż EKO tablicy z informacjami na temat tego, jak poszczególne odpady rozkładają w środowisku wodnym.


Ocalmy od zapomnienia
Oddaj głos
Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim planuje odrestaurowanie budynku ogrodowego z początku XX-go wieku, zbudowanego w latach 1900 – 1906 przy Browarze Okocim. Jest on wybudowany w stylu austrowęgierskim i stanowi perełkę architektury ogrodowej. Budynek zbudowany z cegły, kryty dachówką jest w bardzo złym stanie technicznym. Odrestaurowanie będzie polegało na całkowitej wymianie dachu z więźbą dachową i dachówką, renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, montażu stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. Przywrócenie tego pięknego budynku do stanu z początku XX-tego wieku uratuje go przed całkowitym zniszczeniem. Budynek posadowiony frontem bezpośrednio przy ogrodzeniu i chodniku ulicy Browarnej będzie mógł być podziwiany przez przechodniów. Niewielkie pomieszczenia wewnątrz budynku zostaną udostępnione dla zwiedzających Browar Okocim.


Profesjonalizacja Brzeskich Organizacji Pozarządowych
Oddaj głos
Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych planuje wesprzeć rozwój sześciu brzeskich organizacji pozarządowych, działających w obszarach m.in. ekologii i wsparcia potrzebujących. W ramach projektu wszystkie organizacje rozwiną swoje kompetencje i działania w zakresie współpracy z firmami i korporacjami poprzez pakiet rozwojowy, który nauczy ich przedstawicieli „mówić językiem biznesu”. Pakiet obejmie m.in. audyt organizacji, szkolenia i warsztaty, certyfikację w oparciu o BSHCert.pl, a także promocję w Bazie BSH. Działania te w znaczny sposób pomogą organizacjom współpracować z biznesem i pozyskiwać fundusze na działania na rzecz swoich beneficjentów.


Rekreacja plażowa z Okocimskim Klubem Sportowym
Oddaj głos
Stowarzyszenie Sportowe Okocimski Klub Sportowy

Stowarzyszenie Sportowe Okocimski Klub Sportowy planuje stworzenie boiska do siatkówki plażowej. Będzie ono wykorzystywane przez seniorów zrzeszonych w Okocimskim Klubie Sportowym, mieszkańców Osiedla Zielonka oraz zostanie udostępnione dla pracowników znajdującego się obok obiektów klubowych Browaru Okocim. Dostęp będzie możliwy w ciągu dnia, przez cały rok kalendarzowy. Boisko będzie jedynym w tym rejonie obiektem sportowym udostępnianym bezpłatnie. Inicjatywa zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej, renowację terenu poprzez wyrównanie, usunięcie wierzchniej warstwy, przygotowanie terenu pod boisko piłki plażowej, zagospodarowanie terenu wokół boiska, montaż elementów małej architektury- ławek, koszy na śmieci zgodnie z zasadami segregacji odpadów, tablic z regulaminem, montaż słupków i siatki.


Remont sali szkoleniowej OSP Jadowniki
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach

Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki chce wyremontować salę szkoleniową, która obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W sali tej odbywają się zebrania zarządu, liczne zbiórki i szkolenia członków OSP. Grant pozwoli w znaczący sposób przyspieszyć realizację zamierzonego celu. W pierwszej kolejności OSP planuje wymienić starą podłogę w sali szkoleniowej, która swoim stanem technicznym zagraża wręcz bezpieczeństwu użytkowników. Sala po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, gdzie w sposób estetyczny i bezpieczny będą mogły odbywać się zbiórki i szkolenia m.in. członków czynnych OSP Jadowniki. Sala może być wykorzystywana także przez inne stowarzyszenia działające na ternie Jadownik oraz gminy Brzesko do przeprowadzania konkursów, szkoleń, seminariów, konferencji, narad i zebrań.


Rewitalizacja zieleni miejskiej na Brzeskim Rynku- II etap
Oddaj głos
Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku kontynuuje projekt rewitalizacji Brzeskiego Rynku w zabytkowej części Starego Miasta. Rynek Brzeski stanowi centrum życia kulturalnego miasta. Jest miejscem organizacji spotkań muzycznych, jarmarków, koncertów oraz stanowi przestrzeń do relaksu i spotkań mieszkańców zwłaszcza młodych. Projekt jest ostatnim etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej Rynku oraz przywróceniu dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. Aktualnie przestrzeń rynku jest betonowo kamienna i nie sprzyja relaksowi w upalne dni. Nasadzenie roślinności wpłynie na poprawę jakości powietrza i środowiska miejskiego. A miododajne rośliny, które zostaną posadzone, będą służyły ochronie pszczół.