Loading...

Polityka Prywatności

Grupa Carlsberg rozumie znaczenie ochrony Twoich danych osobowych, dlatego zobowiązuje się do przestrzegania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa sposób w jaki Carlsberg Polska sp. z o.o. i Carlsberg Supply Company Polska SA (dalej określane jako: Carlsberg, my, nas, nasze) wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz środki, jakie zostały wprowadzone w celu ochrony informacji i ich zabezpieczenia.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy Ciebie, jeśli dokonujesz u nas zakupu towarów, korzystasz z naszych usług, bierzesz udział w naszych eventach lub promocjach lub w inny sposób współdziałasz z nami, w tym przy wykorzystaniu jednej z naszych stron internetowych lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się ze szczegółami tej polityki (wraz z naszą polityką plików cookie [wstawić link] i warunkami użytkowania [wstawić link], oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, jeśli korzystasz z jednej z naszych stron internetowych). Jeśli jesteś już naszym klientem, dalsze szczegóły dotyczące tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe mogą być określone w Twojej umowie z nami.  Podczas procesu zbierania od Ciebie danych osobowych możesz też otrzymać dalsze powiadomienia określające szczegółowe zastosowania Twoich danych osobowych jakie chcielibyśmy przeprowadzić, wraz z udostępnioną Ci opcją zgody bądź rezygnacji z tych wybranych zastosowań.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności wyjaśnia na czym polegają nasze procedury ochrony prywatności i obejmuje następujące obszary:

 1. Jakie dane osobowe zbieramy
 2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi
 3. Jak wykorzystujemy pliki cookie
 4. Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów
 5. Jak chronimy Twoje dane osobowe
 6. Twoje prawa i kontakt z nami
 7. Aktualizacje tej polityki
 • Jakie dane osobowe zbieramy

Będziemy zbierać i przetwarzać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych dotyczących Ciebie:

 • Informacja o Tobiet Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, obsługiwane media społecznościowe, płeć, data urodzenia lub fotografia, lub szczegóły dotyczące Twojego pracodawcy i Twoje stanowisko
 • Twoje dane transakcyjne t szczegóły dotyczące zakupu i innych transakcji jakich dokonałeś, za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji, w tym nazwa i adres punktu zakupu i dane produktów zakupionych
 • Informacje dotyczące składanych przez Ciebie reklamacji – w tym przekazane przez Ciebie informacje na temat zakupu, nazwa i adres punktu zakupu, dane zakupionych produktów, data zakupu, data i szczegóły zdarzeń opisywanych w związku z reklamacją, informacje na temat stanu zdrowia, przekazaną dokumentację i inne informacje przekazane przez Ciebie
 • Gromadzone przez nas informacje na temat uczestnictwa w promocjach i konkursach lub uczestnictwa w naszych imprezach t informacje zawarte w formularzach aplikacyjnych, nagraniach wykonanych przez Ciebie lub przez nas, szczegóły dotyczące Twoich gości zebrane przy okazji wszelkich promocji i konkursów w jakich wziąłeś udział lub wygrałeś, lub inne informacje związane z Twoim udziałem w imprezach, w tym wszelkie wymagania żywieniowe i te dotyczące pomocy w dostępie jakie mogą być dla Ciebie ważne
 • Informacje o Twoich zainteresowaniach t [Szczegóły dotyczące jakichkolwiek hobby lub działań jakie podejmujesz], [szczegóły dotyczące osobistych zainteresowań] lub [INNE INFORMACJE]
 • Informacje o preferencjach marketingowych t szczegóły dotyczące Twoich preferencji marketingowych i komunikacyjnych oraz informacje, które zbieramy, aby lepiej określić, jakie produkty i usługi mogą być interesujące dla Ciebie
 • Informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych czatów, elektronicznych tablic ogłoszeń, stron społecznościowych oraz obecności na innych interaktywnych forach t w tym wszelkie komentarze, zdjęcia, filmy video lub inne informacje, które umieszczasz w sieci
 • Informacje gromadzone w ankietach t  Twoje odpowiedzi w badaniach rynkowych, które przeprowadzamy
 • Nasza korespondencja z Tobą t w tym jakiekolwiek uwagi, skargi i komentarze od Ciebie złożone przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych bądź rejestr wszelkiej korespondencji prowadzonej przez internet, listownie lub osobiście oraz komunikacji z nami. Jeśli komunikowałeś się z nami telefonicznie, będziemy zbierać dane dotyczące numeru telefonu używanego do skontaktowania się z nami, oraz wszelkie informacje zebrane poprzez nagrywanie rozmów
 • Informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych t informacje dotyczące wszelkich działań przestępczych czy dopuszczania się oszustw podane nam przez Ciebie lub osoby trzecie
 • Informacje techniczne t w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu lub Twoje dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, wtyczka przeglądarki jeśli chodzi o rodzaje i wersje, system operacyjny i platformy
 • Informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych t w tym pełny adres URL z historią odwiedzin stron internetowych (w tym data i godzina), produkty, których szukałeś bądź przeglądałeś, strony, które obejrzałeś, czas odpowiedzi stron, błędy pobierania, długości wizyt na niektórych stronach, informacje o ruchach interakcyjnych na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia myszką i przeniesienia) oraz metody wykorzystywane do przeglądania od strony
 • W przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu adres e-mail, informacje o posiadanym majątku osobistym, a w przypadku zastosowania zabezpieczeń należności do umowy także numer PESEL, miejsce urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania/zameldowania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego, a w przypadku wspólności majątkowej ze współmałżonkiem również dane współmałżonka: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego. 

Źródła danych osobowych

 

Zbieramy wiele danych osobowych, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub w trakcie Twoich interakcji z nami, Twoich działań na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych. Możemy również pozyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym od partnerów biznesowych, podwykonawców technicznych, od dostawców usług płatniczych oraz usług dostawczych, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców informacji gromadzonych na podstawie wyszukiwania, od agencji informacji kredytowej, z baz danych zwalczania nadużyć finansowych i innych baz danych osób trzecich, w tym z list sankcji i informacji biznesowych oraz narzędzi badawczych.

Wrażliwe dane osobowe

 

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, pewne kategorie danych osobowych są uważane za szczególnie wrażliwe, a zatem jako wymagające dodatkowej ochrony. Kategorie te obejmują informacje dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonania religijnego, przynależności związkowej lub orientacji seksualnej oraz dane genetyczne i biometryczne. Informacje dotyczące wyroków karnych i wykroczeń także są postrzegane jako wrażliwe na mocy europejskiego prawa o ochronie danych.

W ograniczonym zakresie będziemy zbierać i zajmować się takimi wrażliwymi danymi osobowymi, na przykład, przy obsłudze wniosków o specjalną pomoc medyczną lub pomoc w dostępie lub w przypadku Twoich specyficznych wymagań żywieniowych w związku z uczestnictwem w danym evencie, które mogą wskazywać na Twoje przekonania religijne, np. wybór posiłków halal lub koszernych, bądź też gdy dokonujemy wywiadu dotyczącego Twojej przeszłości, który może ujawnić informacje na temat wcześniejszych wyroków skazujących.  Posługujemy się tymi wrażliwymi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z tym, co opisano w rozdziale „Co robimy z Twoimi danymi osobowymi” poniżej.

 • Co robimy z Twoimi danymi osobowymi 

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych) musimy ustalić i poinformować Cię o podstawie prawnej lub „uzasadnieniu” naszego wykorzystywania Twoich danych osobowych. W przypadku każdego wykorzystania wymienionego poniżej odnotowujemy cel, dla którego wykorzystujemy Twoje dane i informujemy o nim, oraz powiadamiamy Cię o uzasadnieniu jakie stanowi dla nas podstawę naszego wykorzystania. Wyjaśnienie każdego uzasadnienia wykorzystania można znaleźć.

 • W zależności od sposobu Twojej interakcji z Carlsberg, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych dla następujących celów: Aby skutecznie komunikować się z Tobą t Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, komentarze, skargi lub inne komunikaty, w tym jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam korespondencję z Tobą i dostarczenie Tobie produktów i usług), roszczenia prawne

 

 • Aby monitorować działania i nagrywać naszą korespondencję z Tobą t Aby monitorować naszą komunikację z Tobą, w tym, aby zapewnić jakość usług, zgodność z procedurami oraz w celach szkoleniowych t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług)

 

 • Aby dostarczyć Tobie materiały marketingowe t Aby dostarczyć Tobie informacje pocztą, e-mailem, telefonicznie, SMS-em, bądź przez internet czy ogłoszenia w mediach społecznościowych o produktach i usługach, które oferujemy, w przypadku gdy takie produkty lub usługi są podobne do tych, które już zakupiłeś lub składałeś zapytanie o nie, lub gdy wyraziłeś zgodę na kontaktowanie się z Tobą w tym celu.  Możemy także wykorzystać Twoje dane dla marketingu produktów i usług wybranych partnerów biznesowych.  W przypadku, gdy wymaga tego prawo, będziemy Cię prosić o zgodę kiedy będziemy zbierać dane do przeprowadzenia którejkolwiek z tego rodzaju akcji marketingowych. Zapewnimy Tobie możliwość odstąpienia lub zrezygnowania z dalszej komunikacji w ramach każdego marketingu elektronicznego wysłanego do Ciebie, możesz także zrezygnować w każdej chwili kontaktując się z nami przy użyciu danych przedstawionych w poniższej sekcji „Kontakt” t 

Podstawy prawne: zgoda, uzasadnione interesy (aby na bieżąco informować Ciebie o nowościach związanych z naszymi produktami i usługami)

 

 • Aby zrozumieć naszych klientów, a także rozwijać i dostosowywać nasze produkty i usługi t  Możemy analizować dane osobowe, które przechowujemy aby ocenić lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą przekazujemy Tobie i innym, a także abyś otrzymał odpowiednią reklamę. Możemy przekazywać informację zbiorczą naszym reklamodawcom oraz dawać Tobie, naszym klientom i użytkownikom sugestie i zalecenia odnoszące się do naszych stron internetowych o produktach lub usługach, które mogą Ciebie lub ich zainteresować t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi, i dostarczać Tobie treści i usługi na naszych stronach)

 

 • Aby prowadzić nasze promocje i konkursy t W przypadku, gdy bierzesz udział w promocjach i konkursach, aby prowadzić tego rodzaju promocje i konkursy, w tym powiadomić Ciebie, jeśli wygrałeś. Jeśli wygrasz nagrodę, możemy udostępnić twoje dane osobom trzecim, które mogą potrzebować tych informacji w celu przygotowania i/lub dostarczenia nagrody oraz wykonywania obowiązujących przepisów podatkowych t

Podstawy prawne: zobowiązania prawne, przepisy podatkowe, realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby pomyślnie prowadzić nasze promocje i eventy)

 • Aby przeprowadzać nasze eventy t Jeśli uczestniczysz w imprezie zorganizowanej lub w inny sposób obsługiwanej przez nas, możemy przy okazji prowadzenia danej imprezy korzystać z Twoich danych osobowych, jak też z informacji dotyczących twoich szczególnych wymagań żywieniowych, informacji na temat zdrowia i pomocy w dostępie. t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam organizację naszych eventów, oraz zapewnić Tobie i dostosować się do Twoich indywidualnych preferencji i wymagań podczas naszych imprez), wyraźna zgoda (jeśli jest wymagana)

 • W odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym t My, oraz inne organizacje, możemy mieć dostęp i korzystać z pewnych informacji w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, w zależności od tego czego będą wymagać w danym momencie obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz najlepsze praktyki. Jeśli zostaną nam dostarczone nieprawdziwe lub nieścisłe informacje i zostanie zidentyfikowane lub podejrzewa się wystąpienie nadużycia finansowego, szczegóły takich informacji mogą zostać przekazane do agencji zapobiegania nadużyciom finansowym oraz do innych organizacji i mogą być one przez nas lub przez nie zarejestrowanet

Podstawy prawne: obowiązki prawne, uzasadnione interesy (aby upewnić się, że mieścisz się w naszym dopuszczalnym profilu ryzyka i pomóc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym), istotny interes publiczny

 • Aby przeprowadzić pewne kontrole Twojej osoby, takie jak procedury KYC („poznaj swojego klienta”) i kontrole kredytowet Jeśli jesteś klientem lub potencjalnym klientem, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia pewnych kontroli w stosunku do Ciebie (i lub Twojej firmy). W związku z tym, możemy ujawnić Twoje dane odpowiednim organom, w tym agencjom kredytowym, agencjom rządowym i agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym.  Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do i wykorzystać te informacje. My, oraz inne organizacje, które mają dostęp i korzystają z informacji zapisanych przez takie agencje, możemy to uczynić działając w krajach innych niż ten, w którym się znajdujesz t

Podstawy prawne: Obowiązek prawny, roszczenia prawne, istotne interesy publiczne, uzasadnione interesy (pomoc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym)

 • Aby ulepszyć i administrować nasze strony internetowe, a także zapewnić relewantność treści t Aby zapewnić, że tylko osoby dorosłe, które osiągnęły minimalny wiek zezwalający na zakup alkoholu, przeglądają i komunikują się na naszych stronach internetowych; aby poprawić nasze strony i upewnić się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera; aby administrować nasze strony internetowe, jak też w celu przeprowadzania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych (łącznie z informacją o ruchu na stronie), dla celów testowania i badania, badań statystycznych; aby pozwolić Ci na uczestnictwo w/ zarejestrowanie się w celu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu; jako część naszych starań, aby nasze strony internetowe były pewne i bezpieczne; aby upewnić się, że zawartość prezentowana na naszych stronach internetowych jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i dla Twojego urządzenia, co może się wiązać z przekazaniem Twoich danych do partnerów biznesowych, usługodawców, dostawców i analityków oraz operatorów wyszukiwarekt

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam administrowanie naszych stron i dostarczanie treści i usług na naszych stronach internetowych), obowiązek prawny

 • Aby zreorganizować lub dokonać zmian w naszej działalności tW przypadku, gdy: (I) toczą się negocjacje w sprawie sprzedaży naszej firmy lub jej części na rzecz strony trzeciej; (Ii) nasza firma została sprzedana stronie trzeciej; lub (iii) przechodzimy reorganizację, możemy być zmuszeni do przeniesienia części lub całości Twoich danych osobowych do odpowiedniej strony trzeciej (lub jej doradców) w ramach procesu szczegółowego badania sytuacji naszej firmy w celu przeanalizowania każdej proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Być może będziemy również musieli przesłać Twoje dane osobowe do tego zreorganizowanego podmiotu lub strony trzeciej po sprzedaży lub reorganizacji, do wykorzystania ich przez nich do tych samych celów, określonych w niniejszej polityce prywatności t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu umożliwienia nam zmiany naszej firmy), obowiązek prawny

 • Aby zapewnić i zarządzać produktami i usługami które zamawiasz t W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, oceny zdolności kredytowej, które zawarłeś z nami, w tym, aby zorganizować dostawę, przejść do realizacji lub anulować zamówienia, aby zapewnić Ci dostęp do informacji, produktów i usług, które chcesz uzyskać, aby powiadomić Cię o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, t

Podstawy prawne: realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych obowiązków i dostarczanie Tobie produktów i usług lub do powiadamiania o zmianach w naszych produktach i usługach)

 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnycht Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które mogą obejmować ujawnienie Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym ubezpieczycielom, służbom sądowym i / lub organom regulacyjnym lub organom ścigania w związku ze śledztwem, toczącym się postępowaniem lub dochodzeniem prowadzonym przez takie strony w dowolnym miejscu na świecie, czy tam, gdzie będziemy do tego zmuszeni t

Podstawy prawne: obowiązki prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi)

Jeśli masz jakieś pytania na temat podstaw prawnych na jakich się opieramy, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Ujawnienie Twoich informacji

Oprócz stron trzecich, o których mowa powyżej, możemy także ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, to znaczy ​​naszym spółkom zależnym, naszej najważniejszej spółce holdingowej i jej oddziałom, które mogą je wykorzystywać w związku z którymkolwiek z celów określonych powyżej. Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom stron trzecich (takim jak dostawcy marketingowi, dostawcy IT lub usług administracyjnych), którzy mogą je przetwarzać w naszym imieniu dla któregokolwiek z celów określonych powyżej.

Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, ale możemy im przekazać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład, możemy ich poinformować, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło na ich reklamy w danym dniu). Możemy również korzystać z takich zbiorczych informacji, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do takiego rodzaju publiczności do jakiej chcą skierować ofertę (na przykład, kobiety w danej lokalizacji). Możemy korzystać z danych osobowych, które nam przekazałeś, aby spełnić życzenia naszych reklamodawców chcących wyświetlić swoje reklamy skierowane do danej grupy docelowej.

 • Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Nasze strony wykorzystują pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. Pomagają nam zapewnić Tobie dobre doświadczenie podczas przeglądania naszych stron internetowych i upewnić się, że ich zawartość jest dla Ciebie interesująca. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookies, odwiedź naszą politykę cookies na stronie [wstawić link].

 • Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów

Oferujemy czaty, fora lub elektroniczne tablice ogłoszeń czy strefy interaktywne, gdzie użytkownicy mogą wstawić komentarz lub informacje, które sprawią im satysfakcję; Jeśli bierzesz udział w czacie, korzystasz z elektronicznej tablicy ogłoszeń lub forum, czy innej strefy interaktywnej, gdzie dane osobowe mogą być zamieszczone na naszych stronach internetowych, oprócz przeczytania tej polityki ochrony prywatności, przed wejściem należy zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi chat roomów, ponieważ będą one Ciebie obowiązywać. Jak wiesz, jakikolwiek Twój wpis online jest widoczny na całym świecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy na siebie żadnych zobowiązań co do informacji, które dobrowolnie publikujesz.

 • Jak chronimy Twoje dane osobowe

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie mogą być przesyłane do i przechowywane w miejscu znajdującym się poza Polską . Mogą być również przetwarzane przez pracowników pracujących poza Polską,  którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą się zajmować, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich danych płatniczych lub świadczeniem usług wsparcia.

Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które posiadamy o Tobie nie będą przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo i będą przechowywane tylko tak długo, jak to to będzie konieczne w celu dostarczenia Tobie wszelkich zamówionych przez Ciebie produktów, usług lub informacji, lub do innych celów określonych powyżej pod nagłówkiem „Co robimy z informacjami” .

Na przykład, możemy zachować pewne szczegóły dotyczące transakcji i korespondencji, aż do czasu upłynięcia terminu składania roszczeń wynikających z transakcji, lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przechowywania takich danych.

Ujawnienie Twoich informacji poza obszarem EOG

W przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG, możemy być zobowiązani do podjęcia pewnych dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo odpowiednim danym osobowym.  Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako stosujące zabezpieczenia zasadniczo równoważne do przepisów o ochronie danych obowiązujących w EOG, a zatem żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są wymagane przy eksportowaniu danych osobowych do tych obszarów właściwości. W krajach, które nie otrzymały tych zatwierdzeń, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wszelkich danych osobowych przed przeniesieniem, takie jak zatwierdzone przez Komisję UE modelowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne dozwolone przez obowiązujące wymogi prawne.
Prosimy skontaktować się z nami korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej jeśli chcesz zobaczyć kopię szczególnych zabezpieczeń stosowanych przy eksporcie twoich danych osobowych.

Co robimy aby chronić dane osobowe?

Podejmiemy wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności.

Wszystkie informacje przekazane nam są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

W przypadku, gdy daliśmy Tobie (lub gdy sam wybrałeś) hasło, które daje Tobie dostęp do niektórych części naszych stron internetowych, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie przekazywać nikomu tego hasła.

Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych do naszych stron internetowych – każda transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji od Ciebie użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Co z linkami do innych stron?

Nasze strony internetowe i strony fanów w mediach społecznościowych mogą od czasu do czasu zawierać linki do i od stron internetowych należących do sieci naszych partnerów, jednostek stowarzyszonych i innych stron trzecich. Jeśli klikniesz na link do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te mają własne polityki ochrony prywatności, i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Proszę sprawdzić te polityki przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.

 • Twoje prawa i kontakt z nami

Marketing

Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Będziemy zazwyczaj informować Ciebie lub prosić o zgodę (przed zebraniem danych), jeśli zamierzamy korzystać z danych do takich celów lub jeśli mamy zamiar ujawnić dane osobom trzecim do takich celów. Możesz skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania przez sprawdzenie odpowiednich pól na formularzach, których używamy do zbierania danych lub przez kliknięcie na „chcę zrezygnować” w dolnej części wiadomości e-mail, które wysłaliśmy Tobie w celach marketingowych.  Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnej chwili kontaktując się z nami na adres daneosobowe@carlsberg.pl.

Aktualizacja informacji

Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że dane osobowe są dokładne.  Aby nam w tym pomóc, należy powiadomić nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, które zostały nam podane, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Twoje prawa

Jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się na terenie EOG, podczas interakcji z nami, z uwzględnieniem pewnych warunków, masz prawo żądać od nas:

 • dostarczenia Tobie dalszych informacji na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe;
 • dostarczenia Tobie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • sprostowania nieścisłości w danych osobowych i wypełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych o Tobie, które przetwarzamy;
 • usunięcia danych osobowych, do których przetwarzania nie mamy podstaw;
 • ograniczenia sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie rozpatrywania Twojego wniosku.

Ponadto, pod pewnymi warunkami, masz prawo:

 • wycofać zgodę, jeżeli przetwarzanie jest na podstawie zgody;
 • zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które do nas dostarczyłeś, a które ciągle o Tobie przechowujemy, do osób trzecich drogą elektroniczną;
 • złożyć zastrzeżenie co do jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie „uzasadnionych interesów” lub na podstawie „interesu publicznego”, chyba że nasze powody takiego przetwarzania przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności; oraz
 • złożyć sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (w tym jakiegokolwiek profilowania do takich celów) w dowolnym momencie.

Prawa te podlegają niektórym wykluczeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw) oraz naszych interesów (np. utrzymania przywileju prawnego), i mogą nie być w całości dostępne w kraju, w którym masz siedzibę.

Jeśli masz taką możliwość, możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami, przy użyciu danych określonych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszego sposobu korzystania z Twoich danych osobowych lub naszej odpowiedzi na jakiekolwiek korzystanie z tych praw, masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od daty jego ustanowienia..

Kontakt

[Prosimy o kierowanie korespondencji w sprawach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

na ADRES E-MAIL: daneosobowe@carlsberg.pl

lub drogą pocztową na adres:

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Ul Krakowiaków 34

02-255 Warszawa

Z dopiskiem: „dane osobowe”.]

 • Aktualizacje tej polityki

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do tej polityki ochrony prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, wysłane na Twój adres e-mail.  Prosimy o regularne sprawdzanie, aby zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami niniejszej polityki ochrony prywatności.

Ta polityka ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018r.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych

Podstawy prawne dostępne pod linkiem

Są to główne podstawy prawne uzasadniające nasze korzystanie z Twoich danych osobowych:

Zgoda: jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Twoich danych (zostanie Tobie przedstawiony formularz zgody odnoszący się do takiego wykorzystania i możesz wycofać swoją zgodę w sposób określony w niniejszej polityce ochrony prywatności.
Realizacja umowy: w przypadku, gdy Twoje dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami.
Zobowiązanie prawne: w przypadku, gdy musimy korzystać z Twoich danych aby postępować zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
Uzasadnione interesy: w przypadku, gdy korzystamy z informacji w celu osiągnięcia uzasadnionego interesu i nasze powody dla ich wykorzystania przeważają nad wszelkim uszczerbkiem dla Twoich praw do ochrony danych.

 

Uzasadnienie dla naszego stosowania Specjalnych Kategorii Twoich danych osobowych i Danych dotyczących Wyroków Skazujących to główne podstawy prawne:

Roszczenia prawne: w przypadku, gdy informacje od Ciebie są nam niezbędne do ustalenia, obrony, ścigania lub złożenia wniosku przeciwko Tobie, przeciwko nam lub stronie trzeciej.
Z uwagi na istotny interes publiczny: przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny, na podstawie prawa UE lub prawa lokalnego.
Wyraźna zgoda: dałeś swoją wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla jednego lub więcej określonych celów. Masz możliwość wycofania swojej zgody kontaktując się z nami, jak określono w sekcji „Kontakt” powyższego zawiadomienia. Jeśli tak uczynisz, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów lub usług, które wymagają wykorzystania takich danych.
Bezpiecznie w Ligowie
Oddaj głos
Fundacja Mocni Mocą Nadziei

Projekt Fundacji Mocni Mocą Nadziei zakłada montaż małej architektury do dezynfekcji rąk w postaci stacjonarnego urządzenia solarnego. Projekt powstał z myślą o osobach starszych korzystających z obiektów Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Biblioteki Publicznej w Ligowie. Urządzenie będzie zasilane energią słoneczną. Potrzeba montażu niniejszego urządzenia wynika zagrożenia panującą epidemią koronawirusa i niepokojów społecznych dotyczących zagrożenia życia w szczególności u osób starszych korzystających m.in. z usług publicznych. Udostępnianie wszelkich udogodnień związanych z zachowaniem higieny wzmocni odpowiedzialne postawy społeczne związane z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania szerzeniu się epidemii. Ponadto zwiększy poczucie bezpieczeństwa, wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, a także podtrzyma ich aktywność społeczną przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad ochrony.


Budowa miejsc siedzących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mochowie
Oddaj głos
Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo

Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo chce zakupić i umocować plastikowe krzesełka dla osób odwiedzających Gminne Centrum sportu i Rekreacji. Jest to duży wygrodzony teren, który stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu mieszkańców gminy Mochowo.  Znajduje się tu pełnowymiarowe boisko piłkarskie, dobrze wyposażona zewnętrzna siłownia, przy której znajduje się zewnętrzny stół do tenisa. Na obiekcie znajduje się duża scena do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, festynów i koncertów. Jest tu także budynek socjalny pełniący funkcję świetlicy i miejsca spotkań dla mieszkańców. Obiekt ten jest bardzo atrakcyjny i malowniczo położony, ale brakuje tu stabilnych, wygodnych i estetycznych miejsc siedzących. Grant umożliwi ich zakup i montaż. A dzięki temu np. kibice będą mogli w końcu usiąść i w dogodnych warunkach zobaczyć mecze Sparty Mochowo.


Defibrylator AED dla Sierpca
Oddaj głos
Stowarzyszenie Gramy Razem

Podstawowym celem projektu Stowarzyszenia Gramy Razem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia mieszkańców Sierpca poprzez realizację idei programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji. Projekt zakłada zakup defibrylatora AED w szafce ochronnej, defibrylatora szkoleniowego z fantomem, zakup i montaż tablic kierunkowych i algorytmu postępowania. Planowane jest także przeszkolenie jak najwięcej liczby osób w zakresie pierwszej pomocy z użyciem AED. Ponadto Stowarzyszenie planuje rozmieszczenie jak największej liczby defibrylatorów AED w miejscach publicznych. Defibrylator zakupiony w ramach grantu będzie pierwszym z wielu, które Stowarzyszenie Gramy Razem planuje zakupić dla miasta Sierpc.


Rekreacja i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych
Oddaj głos
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "Szansa na Życie"

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” chce stworzyć wyjątkowe miejsce do odpoczynku i rekreacji dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Są to osoby niepełnosprawne, często odizolowane społecznie. Dzięki realizacji tej inicjatywy będą miały możliwość spotykania się z innymi w przyjaznym miejscu na piknikach, aby integrować się społecznie.
Stowarzyszenie planuje przygotowanie terenu poprzez zasianie trawy, nasadzenie krzewów i roślin oraz wykonanie altany z ławkami.


Remont pomieszczenia w remizie OSP w Studzieńcu
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu planuje remont jednego z pomieszczeń w remizie. Miałoby ono służyć lokalnym grupom działania takim jak OSP i Koło Gospodyń Wiejskich oraz byłoby miejscem spotkań lokalnej społeczności. Remont obejmie wylanie nowej posadzki, wymianę drzwi wejściowych, położenie płytek na podłodze, tynkowanie i malowanie ścian. Zakupione zostaną również meble np. szafa na rzeczy należące do OSP i KGW, półki, tablica do wywieszania pamiątek oraz stoły i krzesła. Poza tym zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów. Dzięki remontowi lokalna społeczność zyska nowe miejsce spotkań. Odbywać się tu będą mogły spotkania Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które promują lokalną tradycję i kulturę oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy również przyczyniają się do rozwoju życia społecznego i kulturalnego swojej miejscowości. Natomiast Mieszkańcy będą mogli organizować tu spotkania z osobami promującymi np.: zdrowy styl życia, recykling, styl życia „zero waste” itp.


Serca dla Sierpca
Oddaj głos
Zarząd Osiedla Nr 4

Zarząd Osiedla Nr 4 planuje zakup 4 metalowych pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Mają one stanąć w różnych miejscach w Sierpcu, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać i wrzucać zebrane nakrętki. Niektóre fundacje, zbierają i odprzedają zebrane nakrętki firmom recyklingowym. Za otrzymane środki kupowany jest sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących. Dzięki temu projektowi lokalna społeczność będzie mogła wspólnie pomagać potrzebującym, ale także w łatwy i świadomy sposób pozbywać się zbędnych nakrętek. Mogą one dzięki temu trafić z powrotem do obrotu, zostać przetworzone na granulat i posłużyć do produkcji nowych przedmiotów takich jak plastikowe wiadra, łopaty do śniegu, grabie itp.


Siłownia Zewnętrzna dla mieszkańców Żochowa
Oddaj głos
Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki

Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki chce wybudować zewnętrzną siłownię dla mieszkańców wsi Żochowo. Siłownia będzie ogólnodostępnym obiektem m.in. dla osób z różnymi dolegliwościami, które wymagają ćwiczeń korekcyjnych. Nowy obiekt zachęci także pozostałych mieszkańców do aktywnego spędzania czasu, co przełoży m.in. na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.


Strażacy dla pszczół. Ratujmy naszych małych przyjaciół.
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach postanowili zagospodarować niewykorzystaną część działki przy jednostce i przeznaczyć ją na stworzenie „łąki kwietnej” czyli swoistego azylu dla pszczół. Owady tak bardzo nam potrzebne zmagają się z wieloma utrudnieniami dzisiejszych czasów. Monokultury, pestycydy, likwidacja przydomowych kwietników na rzecz trawnika oraz drzew owocowych na mniej pracochłonne tuje i cisy. To wszystko działa na niekorzyść pszczół. Plan działań OSP w Lelicach zakłada zakup ziemi, aby uzupełnić ubytki i wyrównać teren, zasianie kwiatów oraz nasadzenia drzewek rajskiej jabłoni. Ponadto Strażacy planują montaż tablicy informacyjnej o gatunkach pszczół w Polsce oraz ustawienie „hoteli dla owadów”, które będą schronieniem dla dzikich gatunków pszczół. Stworzenie takiego miejsca nie tylko przyciągnie pszczoły, ale również mieszkańców Lelic. Teren jednostki jest ogólnodostępny dla mieszkańców, więc każdy będzie mógł przyjść i poobserwować przyrodę.


Zieleń zaklęta w szkle
Oddaj głos
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu dysponuje salą, która służy do organizacji różnorodnych zajęć integrujących mieszkańców miasta. Aby uatrakcyjnić spotkania chciałaby doposażyć salę w nowoczesny sprzęt multimedialny. Planuje także przeprowadzenie cyklu warsztatów dla lokalnej społeczności zwłaszcza dla seniorów. Ich tematem będzie „Zieleń zaklęta w szkle”, czyli zaprojektowanie i wykonanie mikro ekosystemów. Bibliotekarki zaprezentują na slajdach techniki i przykłady wykonania ekosystemu, które staną się inspiracją do własnych pomysłów. Kierując się maksymą „Jeśli nie możesz pójść do lasu, możesz zaprosić las do siebie” część wykonanych prac zostanie przekazana pensjonariuszom domu opieki. Zieleń poprawia estetykę otoczenia, uspokaja, pomaga odpocząć. Nawet obcowanie z naturą w mikroskali powoduje obniżenie stresu i negatywnych emocji. Osoby starsze nie zawsze mogą wyjść do lasu. Tak więc zieleń zamknięta w szkle będzie dla nich dużą radością. Warsztaty pomogą także wzmocnić więzi międzyludzkie, zawiązać nowe przyjaźnie i rozwinąć pasje.


Bucze ma samochód nowy - garaż musi być gotowy!
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu ma otrzymać wóz strażacki.  Niestety stan garażu w remizie jest bardzo zły i uniemożliwia utrzymanie w nim takiego pojazdu. Dlatego konieczny będzie remont tego pomieszczenia. Ma on objąć wymianę podłogi na nową posadzkę przemysłową odpowiednią dla garażu; wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia; zamontowanie instalacji do łączności radiowej i szafy komunikacyjnej; wzmocnienie sufitu; wykonanie instalacji grzewczej (co jest bardzo istotne ze względu na wodę w wozie); wyrównanie i malowanie ścian; wykonaniu płytek i montażu umywalki w miejscu, gdzie druhowie się przebierają. Ponadto w oknach mają pojawić się kraty, a w garażu alarm dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo strażaków, samochodu oraz sprzętu, którym dysponują. Zwieńczeniem wszystkich prac będzie zamontowanie nowej bramy automatycznej, która zastąpi starą metalową i pokrzywioną nienadającą się już do użytkowania. Remont garażu będzie też zwieńczeniem remontu całej remizy, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo i funkcjonalność budynku wraz z salą szkoleniową, którą użytkują wszyscy mieszkańcy.


Dbamy o bezpieczeństwo i ekologię. Ogrodzenie jest wizytówką OSP Łoniowa
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej

Większość instytucji działających ma rzecz lokalnej społeczności w Łoniowej ma swoją siedzibę w budynku lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP współpracuje przy organizacji imprez środowiskowych takich jak Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Krakowiaczek”, „Święto Łopołki” oraz innych. Aby zapewnić dobrą organizację imprez w tym obiekcie niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie rekreacyjnym. Dlatego OSP Łoniowa planuje remont ogrodzenia biegnącego wzdłuż drogi powiatowej. Jest to bardzo ruchliwa trasa.  Przy remoncie ogrodzenia niezbędne jest posadowienie nowych słupków wraz z zabezpieczeniem betonowym oraz montaż przęseł. Ponadto OSP zadba o segregację odpadów, w zabezpieczonym ogrodzeniem, furtką i monitoringiem staną odpowiednie kosze na szkło, plastik, papier. Remont ogrodzenia będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Na ternie obiektu jest już zamontowany defibrylator zewnętrzny oraz słupek ekologiczny informujący o jakości powietrza, służący zwiększaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu działań antysmogowych.


Fauna-Flora-Edukacja-Segregacja
Oddaj głos
Niezależna Wspólnota Wędkarska

Niezależna Wspólnota Wędkarska chciałaby zagospodarować przestrzeń nad stawem pozyskanym z wyrobiska po-żwirowego. Dzięki projektowi może powstać tu ostoja przyrody oraz przyjazne miejsce rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Projekt obejmuje m.in. zarybienie stawów gatunkami ciekawych ryb niewystępujących dotychczas w lokalnych stawach (np. Jesiotr), zakup budek dla ptaków i ich montaż obok stawu, umieszczenie tablic informacyjnych ze zdjęciami ryb i ptactwa wodnego wraz z opisem. Ponadto Wspólnota planuje zrobienie wiaty oraz ławek wraz z grillem przy jednym ze stawów. Będą z nich mogli korzystać m.in. użytkownicy pobliskiej drogi rowerowej i turystycznej. Zaplanowany jest również zakup pojemników do segregacji śmieci i montaż EKO tablicy z informacjami na temat tego, jak poszczególne odpady rozkładają w środowisku wodnym.


Ocalmy od zapomnienia
Oddaj głos
Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim planuje odrestaurowanie budynku ogrodowego z początku XX-go wieku, zbudowanego w latach 1900 – 1906 przy Browarze Okocim. Jest on wybudowany w stylu austrowęgierskim i stanowi perełkę architektury ogrodowej. Budynek zbudowany z cegły, kryty dachówką jest w bardzo złym stanie technicznym. Odrestaurowanie będzie polegało na całkowitej wymianie dachu z więźbą dachową i dachówką, renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, montażu stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. Przywrócenie tego pięknego budynku do stanu z początku XX-tego wieku uratuje go przed całkowitym zniszczeniem. Budynek posadowiony frontem bezpośrednio przy ogrodzeniu i chodniku ulicy Browarnej będzie mógł być podziwiany przez przechodniów. Niewielkie pomieszczenia wewnątrz budynku zostaną udostępnione dla zwiedzających Browar Okocim.


Profesjonalizacja Brzeskich Organizacji Pozarządowych
Oddaj głos
Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych planuje wesprzeć rozwój sześciu brzeskich organizacji pozarządowych, działających w obszarach m.in. ekologii i wsparcia potrzebujących. W ramach projektu wszystkie organizacje rozwiną swoje kompetencje i działania w zakresie współpracy z firmami i korporacjami poprzez pakiet rozwojowy, który nauczy ich przedstawicieli „mówić językiem biznesu”. Pakiet obejmie m.in. audyt organizacji, szkolenia i warsztaty, certyfikację w oparciu o BSHCert.pl, a także promocję w Bazie BSH. Działania te w znaczny sposób pomogą organizacjom współpracować z biznesem i pozyskiwać fundusze na działania na rzecz swoich beneficjentów.


Rekreacja plażowa z Okocimskim Klubem Sportowym
Oddaj głos
Stowarzyszenie Sportowe Okocimski Klub Sportowy

Stowarzyszenie Sportowe Okocimski Klub Sportowy planuje stworzenie boiska do siatkówki plażowej. Będzie ono wykorzystywane przez seniorów zrzeszonych w Okocimskim Klubie Sportowym, mieszkańców Osiedla Zielonka oraz zostanie udostępnione dla pracowników znajdującego się obok obiektów klubowych Browaru Okocim. Dostęp będzie możliwy w ciągu dnia, przez cały rok kalendarzowy. Boisko będzie jedynym w tym rejonie obiektem sportowym udostępnianym bezpłatnie. Inicjatywa zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej, renowację terenu poprzez wyrównanie, usunięcie wierzchniej warstwy, przygotowanie terenu pod boisko piłki plażowej, zagospodarowanie terenu wokół boiska, montaż elementów małej architektury- ławek, koszy na śmieci zgodnie z zasadami segregacji odpadów, tablic z regulaminem, montaż słupków i siatki.


Remont sali szkoleniowej OSP Jadowniki
Oddaj głos
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach

Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki chce wyremontować salę szkoleniową, która obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W sali tej odbywają się zebrania zarządu, liczne zbiórki i szkolenia członków OSP. Grant pozwoli w znaczący sposób przyspieszyć realizację zamierzonego celu. W pierwszej kolejności OSP planuje wymienić starą podłogę w sali szkoleniowej, która swoim stanem technicznym zagraża wręcz bezpieczeństwu użytkowników. Sala po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, gdzie w sposób estetyczny i bezpieczny będą mogły odbywać się zbiórki i szkolenia m.in. członków czynnych OSP Jadowniki. Sala może być wykorzystywana także przez inne stowarzyszenia działające na ternie Jadownik oraz gminy Brzesko do przeprowadzania konkursów, szkoleń, seminariów, konferencji, narad i zebrań.


Rewitalizacja zieleni miejskiej na Brzeskim Rynku- II etap
Oddaj głos
Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku kontynuuje projekt rewitalizacji Brzeskiego Rynku w zabytkowej części Starego Miasta. Rynek Brzeski stanowi centrum życia kulturalnego miasta. Jest miejscem organizacji spotkań muzycznych, jarmarków, koncertów oraz stanowi przestrzeń do relaksu i spotkań mieszkańców zwłaszcza młodych. Projekt jest ostatnim etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej Rynku oraz przywróceniu dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. Aktualnie przestrzeń rynku jest betonowo kamienna i nie sprzyja relaksowi w upalne dni. Nasadzenie roślinności wpłynie na poprawę jakości powietrza i środowiska miejskiego. A miododajne rośliny, które zostaną posadzone, będą służyły ochronie pszczół.