Loading...

Polityka Prywatności

Grupa Carlsberg rozumie znaczenie ochrony Twoich danych osobowych, dlatego zobowiązuje się do przestrzegania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa sposób w jaki Carlsberg Polska sp. z o.o. i Carlsberg Supply Company Polska SA (dalej określane jako: Carlsberg, my, nas, nasze) wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz środki, jakie zostały wprowadzone w celu ochrony informacji i ich zabezpieczenia.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy Ciebie, jeśli dokonujesz u nas zakupu towarów, korzystasz z naszych usług, bierzesz udział w naszych eventach lub promocjach lub w inny sposób współdziałasz z nami, w tym przy wykorzystaniu jednej z naszych stron internetowych lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się ze szczegółami tej polityki (wraz z naszą polityką plików cookie [wstawić link] i warunkami użytkowania [wstawić link], oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, jeśli korzystasz z jednej z naszych stron internetowych). Jeśli jesteś już naszym klientem, dalsze szczegóły dotyczące tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe mogą być określone w Twojej umowie z nami.  Podczas procesu zbierania od Ciebie danych osobowych możesz też otrzymać dalsze powiadomienia określające szczegółowe zastosowania Twoich danych osobowych jakie chcielibyśmy przeprowadzić, wraz z udostępnioną Ci opcją zgody bądź rezygnacji z tych wybranych zastosowań.

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności wyjaśnia na czym polegają nasze procedury ochrony prywatności i obejmuje następujące obszary:

 1. Jakie dane osobowe zbieramy
 2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi
 3. Jak wykorzystujemy pliki cookie
 4. Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów
 5. Jak chronimy Twoje dane osobowe
 6. Twoje prawa i kontakt z nami
 7. Aktualizacje tej polityki
 • Jakie dane osobowe zbieramy

Będziemy zbierać i przetwarzać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych dotyczących Ciebie:

 • Informacja o Tobiet Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, obsługiwane media społecznościowe, płeć, data urodzenia lub fotografia, lub szczegóły dotyczące Twojego pracodawcy i Twoje stanowisko
 • Twoje dane transakcyjne t szczegóły dotyczące zakupu i innych transakcji jakich dokonałeś, za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji, w tym nazwa i adres punktu zakupu i dane produktów zakupionych
 • Informacje dotyczące składanych przez Ciebie reklamacji – w tym przekazane przez Ciebie informacje na temat zakupu, nazwa i adres punktu zakupu, dane zakupionych produktów, data zakupu, data i szczegóły zdarzeń opisywanych w związku z reklamacją, informacje na temat stanu zdrowia, przekazaną dokumentację i inne informacje przekazane przez Ciebie
 • Gromadzone przez nas informacje na temat uczestnictwa w promocjach i konkursach lub uczestnictwa w naszych imprezach t informacje zawarte w formularzach aplikacyjnych, nagraniach wykonanych przez Ciebie lub przez nas, szczegóły dotyczące Twoich gości zebrane przy okazji wszelkich promocji i konkursów w jakich wziąłeś udział lub wygrałeś, lub inne informacje związane z Twoim udziałem w imprezach, w tym wszelkie wymagania żywieniowe i te dotyczące pomocy w dostępie jakie mogą być dla Ciebie ważne
 • Informacje o Twoich zainteresowaniach t [Szczegóły dotyczące jakichkolwiek hobby lub działań jakie podejmujesz], [szczegóły dotyczące osobistych zainteresowań] lub [INNE INFORMACJE]
 • Informacje o preferencjach marketingowych t szczegóły dotyczące Twoich preferencji marketingowych i komunikacyjnych oraz informacje, które zbieramy, aby lepiej określić, jakie produkty i usługi mogą być interesujące dla Ciebie
 • Informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych czatów, elektronicznych tablic ogłoszeń, stron społecznościowych oraz obecności na innych interaktywnych forach t w tym wszelkie komentarze, zdjęcia, filmy video lub inne informacje, które umieszczasz w sieci
 • Informacje gromadzone w ankietach t  Twoje odpowiedzi w badaniach rynkowych, które przeprowadzamy
 • Nasza korespondencja z Tobą t w tym jakiekolwiek uwagi, skargi i komentarze od Ciebie złożone przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych bądź rejestr wszelkiej korespondencji prowadzonej przez internet, listownie lub osobiście oraz komunikacji z nami. Jeśli komunikowałeś się z nami telefonicznie, będziemy zbierać dane dotyczące numeru telefonu używanego do skontaktowania się z nami, oraz wszelkie informacje zebrane poprzez nagrywanie rozmów
 • Informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych t informacje dotyczące wszelkich działań przestępczych czy dopuszczania się oszustw podane nam przez Ciebie lub osoby trzecie
 • Informacje techniczne t w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu lub Twoje dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, wtyczka przeglądarki jeśli chodzi o rodzaje i wersje, system operacyjny i platformy
 • Informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych t w tym pełny adres URL z historią odwiedzin stron internetowych (w tym data i godzina), produkty, których szukałeś bądź przeglądałeś, strony, które obejrzałeś, czas odpowiedzi stron, błędy pobierania, długości wizyt na niektórych stronach, informacje o ruchach interakcyjnych na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia myszką i przeniesienia) oraz metody wykorzystywane do przeglądania od strony
 • W przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu adres e-mail, informacje o posiadanym majątku osobistym, a w przypadku zastosowania zabezpieczeń należności do umowy także numer PESEL, miejsce urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania/zameldowania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego, a w przypadku wspólności majątkowej ze współmałżonkiem również dane współmałżonka: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego. 

Źródła danych osobowych

 

Zbieramy wiele danych osobowych, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub w trakcie Twoich interakcji z nami, Twoich działań na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych. Możemy również pozyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym od partnerów biznesowych, podwykonawców technicznych, od dostawców usług płatniczych oraz usług dostawczych, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców informacji gromadzonych na podstawie wyszukiwania, od agencji informacji kredytowej, z baz danych zwalczania nadużyć finansowych i innych baz danych osób trzecich, w tym z list sankcji i informacji biznesowych oraz narzędzi badawczych.

Wrażliwe dane osobowe

 

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, pewne kategorie danych osobowych są uważane za szczególnie wrażliwe, a zatem jako wymagające dodatkowej ochrony. Kategorie te obejmują informacje dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonania religijnego, przynależności związkowej lub orientacji seksualnej oraz dane genetyczne i biometryczne. Informacje dotyczące wyroków karnych i wykroczeń także są postrzegane jako wrażliwe na mocy europejskiego prawa o ochronie danych.

W ograniczonym zakresie będziemy zbierać i zajmować się takimi wrażliwymi danymi osobowymi, na przykład, przy obsłudze wniosków o specjalną pomoc medyczną lub pomoc w dostępie lub w przypadku Twoich specyficznych wymagań żywieniowych w związku z uczestnictwem w danym evencie, które mogą wskazywać na Twoje przekonania religijne, np. wybór posiłków halal lub koszernych, bądź też gdy dokonujemy wywiadu dotyczącego Twojej przeszłości, który może ujawnić informacje na temat wcześniejszych wyroków skazujących.  Posługujemy się tymi wrażliwymi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z tym, co opisano w rozdziale „Co robimy z Twoimi danymi osobowymi” poniżej.

 • Co robimy z Twoimi danymi osobowymi 

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych) musimy ustalić i poinformować Cię o podstawie prawnej lub „uzasadnieniu” naszego wykorzystywania Twoich danych osobowych. W przypadku każdego wykorzystania wymienionego poniżej odnotowujemy cel, dla którego wykorzystujemy Twoje dane i informujemy o nim, oraz powiadamiamy Cię o uzasadnieniu jakie stanowi dla nas podstawę naszego wykorzystania. Wyjaśnienie każdego uzasadnienia wykorzystania można znaleźć.

 • W zależności od sposobu Twojej interakcji z Carlsberg, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych dla następujących celów: Aby skutecznie komunikować się z Tobą t Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, komentarze, skargi lub inne komunikaty, w tym jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam korespondencję z Tobą i dostarczenie Tobie produktów i usług), roszczenia prawne

 

 • Aby monitorować działania i nagrywać naszą korespondencję z Tobą t Aby monitorować naszą komunikację z Tobą, w tym, aby zapewnić jakość usług, zgodność z procedurami oraz w celach szkoleniowych t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług)

 

 • Aby dostarczyć Tobie materiały marketingowe t Aby dostarczyć Tobie informacje pocztą, e-mailem, telefonicznie, SMS-em, bądź przez internet czy ogłoszenia w mediach społecznościowych o produktach i usługach, które oferujemy, w przypadku gdy takie produkty lub usługi są podobne do tych, które już zakupiłeś lub składałeś zapytanie o nie, lub gdy wyraziłeś zgodę na kontaktowanie się z Tobą w tym celu.  Możemy także wykorzystać Twoje dane dla marketingu produktów i usług wybranych partnerów biznesowych.  W przypadku, gdy wymaga tego prawo, będziemy Cię prosić o zgodę kiedy będziemy zbierać dane do przeprowadzenia którejkolwiek z tego rodzaju akcji marketingowych. Zapewnimy Tobie możliwość odstąpienia lub zrezygnowania z dalszej komunikacji w ramach każdego marketingu elektronicznego wysłanego do Ciebie, możesz także zrezygnować w każdej chwili kontaktując się z nami przy użyciu danych przedstawionych w poniższej sekcji „Kontakt” t 

Podstawy prawne: zgoda, uzasadnione interesy (aby na bieżąco informować Ciebie o nowościach związanych z naszymi produktami i usługami)

 

 • Aby zrozumieć naszych klientów, a także rozwijać i dostosowywać nasze produkty i usługi t  Możemy analizować dane osobowe, które przechowujemy aby ocenić lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą przekazujemy Tobie i innym, a także abyś otrzymał odpowiednią reklamę. Możemy przekazywać informację zbiorczą naszym reklamodawcom oraz dawać Tobie, naszym klientom i użytkownikom sugestie i zalecenia odnoszące się do naszych stron internetowych o produktach lub usługach, które mogą Ciebie lub ich zainteresować t 

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi, i dostarczać Tobie treści i usługi na naszych stronach)

 

 • Aby prowadzić nasze promocje i konkursy t W przypadku, gdy bierzesz udział w promocjach i konkursach, aby prowadzić tego rodzaju promocje i konkursy, w tym powiadomić Ciebie, jeśli wygrałeś. Jeśli wygrasz nagrodę, możemy udostępnić twoje dane osobom trzecim, które mogą potrzebować tych informacji w celu przygotowania i/lub dostarczenia nagrody oraz wykonywania obowiązujących przepisów podatkowych t

Podstawy prawne: zobowiązania prawne, przepisy podatkowe, realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby pomyślnie prowadzić nasze promocje i eventy)

 • Aby przeprowadzać nasze eventy t Jeśli uczestniczysz w imprezie zorganizowanej lub w inny sposób obsługiwanej przez nas, możemy przy okazji prowadzenia danej imprezy korzystać z Twoich danych osobowych, jak też z informacji dotyczących twoich szczególnych wymagań żywieniowych, informacji na temat zdrowia i pomocy w dostępie. t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam organizację naszych eventów, oraz zapewnić Tobie i dostosować się do Twoich indywidualnych preferencji i wymagań podczas naszych imprez), wyraźna zgoda (jeśli jest wymagana)

 • W odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym t My, oraz inne organizacje, możemy mieć dostęp i korzystać z pewnych informacji w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, w zależności od tego czego będą wymagać w danym momencie obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz najlepsze praktyki. Jeśli zostaną nam dostarczone nieprawdziwe lub nieścisłe informacje i zostanie zidentyfikowane lub podejrzewa się wystąpienie nadużycia finansowego, szczegóły takich informacji mogą zostać przekazane do agencji zapobiegania nadużyciom finansowym oraz do innych organizacji i mogą być one przez nas lub przez nie zarejestrowanet

Podstawy prawne: obowiązki prawne, uzasadnione interesy (aby upewnić się, że mieścisz się w naszym dopuszczalnym profilu ryzyka i pomóc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym), istotny interes publiczny

 • Aby przeprowadzić pewne kontrole Twojej osoby, takie jak procedury KYC („poznaj swojego klienta”) i kontrole kredytowet Jeśli jesteś klientem lub potencjalnym klientem, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia pewnych kontroli w stosunku do Ciebie (i lub Twojej firmy). W związku z tym, możemy ujawnić Twoje dane odpowiednim organom, w tym agencjom kredytowym, agencjom rządowym i agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym.  Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do i wykorzystać te informacje. My, oraz inne organizacje, które mają dostęp i korzystają z informacji zapisanych przez takie agencje, możemy to uczynić działając w krajach innych niż ten, w którym się znajdujesz t

Podstawy prawne: Obowiązek prawny, roszczenia prawne, istotne interesy publiczne, uzasadnione interesy (pomoc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym)

 • Aby ulepszyć i administrować nasze strony internetowe, a także zapewnić relewantność treści t Aby zapewnić, że tylko osoby dorosłe, które osiągnęły minimalny wiek zezwalający na zakup alkoholu, przeglądają i komunikują się na naszych stronach internetowych; aby poprawić nasze strony i upewnić się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera; aby administrować nasze strony internetowe, jak też w celu przeprowadzania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych (łącznie z informacją o ruchu na stronie), dla celów testowania i badania, badań statystycznych; aby pozwolić Ci na uczestnictwo w/ zarejestrowanie się w celu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu; jako część naszych starań, aby nasze strony internetowe były pewne i bezpieczne; aby upewnić się, że zawartość prezentowana na naszych stronach internetowych jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i dla Twojego urządzenia, co może się wiązać z przekazaniem Twoich danych do partnerów biznesowych, usługodawców, dostawców i analityków oraz operatorów wyszukiwarekt

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam administrowanie naszych stron i dostarczanie treści i usług na naszych stronach internetowych), obowiązek prawny

 • Aby zreorganizować lub dokonać zmian w naszej działalności tW przypadku, gdy: (I) toczą się negocjacje w sprawie sprzedaży naszej firmy lub jej części na rzecz strony trzeciej; (Ii) nasza firma została sprzedana stronie trzeciej; lub (iii) przechodzimy reorganizację, możemy być zmuszeni do przeniesienia części lub całości Twoich danych osobowych do odpowiedniej strony trzeciej (lub jej doradców) w ramach procesu szczegółowego badania sytuacji naszej firmy w celu przeanalizowania każdej proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Być może będziemy również musieli przesłać Twoje dane osobowe do tego zreorganizowanego podmiotu lub strony trzeciej po sprzedaży lub reorganizacji, do wykorzystania ich przez nich do tych samych celów, określonych w niniejszej polityce prywatności t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu umożliwienia nam zmiany naszej firmy), obowiązek prawny

 • Aby zapewnić i zarządzać produktami i usługami które zamawiasz t W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, oceny zdolności kredytowej, które zawarłeś z nami, w tym, aby zorganizować dostawę, przejść do realizacji lub anulować zamówienia, aby zapewnić Ci dostęp do informacji, produktów i usług, które chcesz uzyskać, aby powiadomić Cię o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, t

Podstawy prawne: realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych obowiązków i dostarczanie Tobie produktów i usług lub do powiadamiania o zmianach w naszych produktach i usługach)

 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnycht Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które mogą obejmować ujawnienie Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym ubezpieczycielom, służbom sądowym i / lub organom regulacyjnym lub organom ścigania w związku ze śledztwem, toczącym się postępowaniem lub dochodzeniem prowadzonym przez takie strony w dowolnym miejscu na świecie, czy tam, gdzie będziemy do tego zmuszeni t

Podstawy prawne: obowiązki prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi)

Jeśli masz jakieś pytania na temat podstaw prawnych na jakich się opieramy, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Ujawnienie Twoich informacji

Oprócz stron trzecich, o których mowa powyżej, możemy także ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, to znaczy ​​naszym spółkom zależnym, naszej najważniejszej spółce holdingowej i jej oddziałom, które mogą je wykorzystywać w związku z którymkolwiek z celów określonych powyżej. Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom stron trzecich (takim jak dostawcy marketingowi, dostawcy IT lub usług administracyjnych), którzy mogą je przetwarzać w naszym imieniu dla któregokolwiek z celów określonych powyżej.

Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, ale możemy im przekazać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład, możemy ich poinformować, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło na ich reklamy w danym dniu). Możemy również korzystać z takich zbiorczych informacji, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do takiego rodzaju publiczności do jakiej chcą skierować ofertę (na przykład, kobiety w danej lokalizacji). Możemy korzystać z danych osobowych, które nam przekazałeś, aby spełnić życzenia naszych reklamodawców chcących wyświetlić swoje reklamy skierowane do danej grupy docelowej.

 • Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Nasze strony wykorzystują pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. Pomagają nam zapewnić Tobie dobre doświadczenie podczas przeglądania naszych stron internetowych i upewnić się, że ich zawartość jest dla Ciebie interesująca. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookies, odwiedź naszą politykę cookies na stronie [wstawić link].

 • Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów

Oferujemy czaty, fora lub elektroniczne tablice ogłoszeń czy strefy interaktywne, gdzie użytkownicy mogą wstawić komentarz lub informacje, które sprawią im satysfakcję; Jeśli bierzesz udział w czacie, korzystasz z elektronicznej tablicy ogłoszeń lub forum, czy innej strefy interaktywnej, gdzie dane osobowe mogą być zamieszczone na naszych stronach internetowych, oprócz przeczytania tej polityki ochrony prywatności, przed wejściem należy zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi chat roomów, ponieważ będą one Ciebie obowiązywać. Jak wiesz, jakikolwiek Twój wpis online jest widoczny na całym świecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy na siebie żadnych zobowiązań co do informacji, które dobrowolnie publikujesz.

 • Jak chronimy Twoje dane osobowe

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie mogą być przesyłane do i przechowywane w miejscu znajdującym się poza Polską . Mogą być również przetwarzane przez pracowników pracujących poza Polską,  którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą się zajmować, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich danych płatniczych lub świadczeniem usług wsparcia.

Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które posiadamy o Tobie nie będą przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo i będą przechowywane tylko tak długo, jak to to będzie konieczne w celu dostarczenia Tobie wszelkich zamówionych przez Ciebie produktów, usług lub informacji, lub do innych celów określonych powyżej pod nagłówkiem „Co robimy z informacjami” .

Na przykład, możemy zachować pewne szczegóły dotyczące transakcji i korespondencji, aż do czasu upłynięcia terminu składania roszczeń wynikających z transakcji, lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przechowywania takich danych.

Ujawnienie Twoich informacji poza obszarem EOG

W przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG, możemy być zobowiązani do podjęcia pewnych dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo odpowiednim danym osobowym.  Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako stosujące zabezpieczenia zasadniczo równoważne do przepisów o ochronie danych obowiązujących w EOG, a zatem żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są wymagane przy eksportowaniu danych osobowych do tych obszarów właściwości. W krajach, które nie otrzymały tych zatwierdzeń, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wszelkich danych osobowych przed przeniesieniem, takie jak zatwierdzone przez Komisję UE modelowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne dozwolone przez obowiązujące wymogi prawne.
Prosimy skontaktować się z nami korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej jeśli chcesz zobaczyć kopię szczególnych zabezpieczeń stosowanych przy eksporcie twoich danych osobowych.

Co robimy aby chronić dane osobowe?

Podejmiemy wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności.

Wszystkie informacje przekazane nam są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

W przypadku, gdy daliśmy Tobie (lub gdy sam wybrałeś) hasło, które daje Tobie dostęp do niektórych części naszych stron internetowych, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie przekazywać nikomu tego hasła.

Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych do naszych stron internetowych – każda transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji od Ciebie użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Co z linkami do innych stron?

Nasze strony internetowe i strony fanów w mediach społecznościowych mogą od czasu do czasu zawierać linki do i od stron internetowych należących do sieci naszych partnerów, jednostek stowarzyszonych i innych stron trzecich. Jeśli klikniesz na link do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te mają własne polityki ochrony prywatności, i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Proszę sprawdzić te polityki przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.

 • Twoje prawa i kontakt z nami

Marketing

Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Będziemy zazwyczaj informować Ciebie lub prosić o zgodę (przed zebraniem danych), jeśli zamierzamy korzystać z danych do takich celów lub jeśli mamy zamiar ujawnić dane osobom trzecim do takich celów. Możesz skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania przez sprawdzenie odpowiednich pól na formularzach, których używamy do zbierania danych lub przez kliknięcie na „chcę zrezygnować” w dolnej części wiadomości e-mail, które wysłaliśmy Tobie w celach marketingowych.  Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnej chwili kontaktując się z nami na adres daneosobowe@carlsberg.pl.

Aktualizacja informacji

Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że dane osobowe są dokładne.  Aby nam w tym pomóc, należy powiadomić nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, które zostały nam podane, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Twoje prawa

Jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się na terenie EOG, podczas interakcji z nami, z uwzględnieniem pewnych warunków, masz prawo żądać od nas:

 • dostarczenia Tobie dalszych informacji na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe;
 • dostarczenia Tobie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • sprostowania nieścisłości w danych osobowych i wypełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych o Tobie, które przetwarzamy;
 • usunięcia danych osobowych, do których przetwarzania nie mamy podstaw;
 • ograniczenia sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie rozpatrywania Twojego wniosku.

Ponadto, pod pewnymi warunkami, masz prawo:

 • wycofać zgodę, jeżeli przetwarzanie jest na podstawie zgody;
 • zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które do nas dostarczyłeś, a które ciągle o Tobie przechowujemy, do osób trzecich drogą elektroniczną;
 • złożyć zastrzeżenie co do jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie „uzasadnionych interesów” lub na podstawie „interesu publicznego”, chyba że nasze powody takiego przetwarzania przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności; oraz
 • złożyć sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (w tym jakiegokolwiek profilowania do takich celów) w dowolnym momencie.

Prawa te podlegają niektórym wykluczeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw) oraz naszych interesów (np. utrzymania przywileju prawnego), i mogą nie być w całości dostępne w kraju, w którym masz siedzibę.

Jeśli masz taką możliwość, możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami, przy użyciu danych określonych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszego sposobu korzystania z Twoich danych osobowych lub naszej odpowiedzi na jakiekolwiek korzystanie z tych praw, masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od daty jego ustanowienia..

Kontakt

[Prosimy o kierowanie korespondencji w sprawach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

na ADRES E-MAIL: daneosobowe@carlsberg.pl

lub drogą pocztową na adres:

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Ul Krakowiaków 34

02-255 Warszawa

Z dopiskiem: „dane osobowe”.]

 • Aktualizacje tej polityki

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do tej polityki ochrony prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, wysłane na Twój adres e-mail.  Prosimy o regularne sprawdzanie, aby zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami niniejszej polityki ochrony prywatności.

Ta polityka ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018r.

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych

Podstawy prawne dostępne pod linkiem

Są to główne podstawy prawne uzasadniające nasze korzystanie z Twoich danych osobowych:

Zgoda: jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Twoich danych (zostanie Tobie przedstawiony formularz zgody odnoszący się do takiego wykorzystania i możesz wycofać swoją zgodę w sposób określony w niniejszej polityce ochrony prywatności.
Realizacja umowy: w przypadku, gdy Twoje dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami.
Zobowiązanie prawne: w przypadku, gdy musimy korzystać z Twoich danych aby postępować zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
Uzasadnione interesy: w przypadku, gdy korzystamy z informacji w celu osiągnięcia uzasadnionego interesu i nasze powody dla ich wykorzystania przeważają nad wszelkim uszczerbkiem dla Twoich praw do ochrony danych.

 

Uzasadnienie dla naszego stosowania Specjalnych Kategorii Twoich danych osobowych i Danych dotyczących Wyroków Skazujących to główne podstawy prawne:

Roszczenia prawne: w przypadku, gdy informacje od Ciebie są nam niezbędne do ustalenia, obrony, ścigania lub złożenia wniosku przeciwko Tobie, przeciwko nam lub stronie trzeciej.
Z uwagi na istotny interes publiczny: przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny, na podstawie prawa UE lub prawa lokalnego.
Wyraźna zgoda: dałeś swoją wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla jednego lub więcej określonych celów. Masz możliwość wycofania swojej zgody kontaktując się z nami, jak określono w sekcji „Kontakt” powyższego zawiadomienia. Jeśli tak uczynisz, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów lub usług, które wymagają wykorzystania takich danych.
100% mama, 0% alkoholu - ZWYCIĘZCA
FUNDACJA MACIERZANKA
Liczba oddanych głosów – 263

Projekt zakłada przystosowanie terenów zielonych (tzw. ogródka) dzierżawionego przez Fundację Macierzanka przy ul. Felczaka 16. W obecnej chwili w tej lokalizacji remontowana jest nowa siedziba Fundacji, została ona wpisana do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023 dla najbardziej zdegradowanych dzielnic Szczecina – Śródmieście, Centrum, Turzyn. Dokonanie rewitalizacji, także w zakresie terenów zielonych, będzie doskonale współgrało z działaniami Fundacji i wpisywało się w kompleksową przemianę Śródmieścia.
Celem projektu jest stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta, gdzie wytchnienie będą mogły znaleźć wszystkie osoby korzystające z działań statutowych Fundacji – rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, a także seniorzy.
Ponadto projekt będzie zawierał także działania edukacyjne, mające na celu informowanie o szkodliwości picia alkoholu w ciąży i w trakcie karmienia piersią.


Kajakowy Eko Patrol - ZWYCIĘZCA
Stowarzyszenie Wywrotka
Liczba oddanych głosów – 97

Projekt zakłada organizację 5 eko patroli na kajakach, w trakcie których uczestnicy zbierać będą śmieci pływające w wodzie i pozostawione przy brzegu. Akcja ma w głównej mierze zwrócić uwagę mieszkańców Szczecina na problem odpadów wyrzucanych do Odry, Jeziora Dąbie czy Jeziora Głębokiego. Jak wynika z obserwacji Stowarzyszenia Wywrotka, najwięcej śmieci w Odrze i jeziorach stanowią torebki foliowe i butelki po piwie, dlatego realizacja projektu ma na celu zwrócenie uwagi także na brak kultury picia wśród mieszkańców miasta, którzy wrzucając opakowania do wody, zaśmiecają okoliczne środowisko naturalne. Organizatorzy chcą zaprosić mieszkańców Szczecina do wspólnego sprzątania akwenów wodnych na kajakach. W każdym z 5 Eko Patroli Wnioskodawca zakłada udział 20 osób dorosłych, które wypłyną w 10 kajakach. Będzie to atrakcyjna forma połączenia przyjemnego z pożytecznym, na zakończenie której odbędzie się wspólne grillowanie.


Przyznanie grantu w ramach Programu Inicjatywy - ZWYCIĘZCA
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ
Liczba oddanych głosów – 111

Beneficjentami Stowarzyszenia są ludzie starsi, często samotni, zamieszkujący w dzielnicy Pomorzany. Korzystają oni chętnie z zajęć integracyjnych w klubie działającym w stowarzyszeniu, jedynym w dzielnicy. Stowarzyszenie daje tej grupie ludzi możliwość spotkania się z innymi seniorami, a to zapobiega ich wyobcowaniu.
Klub w okresie jesienno – zimowym jest niedogrzany z powodu przestarzałej i nieszczelnej stolarki i ślusarki okiennej, stąd częste przeziębienia uczestników zajęć. Wymaga ona natychmiastowej wymiany. Otrzymany grant byłby ogromnym wsparciem dla organizacji, która wykorzysta go w celu poprawienia warunków bytowania seniorów w klubie.


Utworzenie miejsca integracji dla społeczności lokalnej - ZWYCIĘZCA
Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec
Liczba oddanych głosów – 208

Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec zrzesza mieszkanki wsi Studzieniec, Rydzewo i Rachocin, dlatego też realizowany projekt byłby miejscem integracji społeczności lokalnych ze wszystkich tych miejscowości. Koło chce pozyskać środki na organizację miejsca, w którym odbywałyby się spotkania sąsiedzkie oraz imprezy plenerowe o charakterze integracyjnym i kulturalnym. W planach jest postawienie altany wraz z infrastrukturą – biesiadnym stołem, ławkami, bezpiecznym paleniskiem i urządzeniem do grillowania. Zasadzone byłyby nowe drzewka i krzewy wokół altany i zadbano by o czystość (pojemniki do segregacji odpadów). Mieszkańcy już zobowiązali się do zakupu zieleni i są chętni, by wziąć udział w pracach związanych z realizacją projektu, bo bardzo brakuje takiego przyjaznego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.


Doposażenie i odnowienie sali spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie - ZWYCIĘZCA
Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
Liczba oddanych głosów – 176

Sala spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie jest jedynym ośrodkiem kultury w Gminie Mochowo – miejscem, w którym organizuje się różnorodne zajęcia, spotkania autorskie, warsztaty artystyczne np. taneczne, wokalne czy plastyczne dla mieszkańców. Jednak wyposażenie sali nie spełnia kryteriów technicznych do realizacji tych wszystkich działań. Największy problem stanowi niebezpieczna nawierzchnia podłogi (śliskie płytki) oraz brak sprzętu do projekcji multimedialnych. Za pozyskane środki Biblioteka chciałaby zmodernizować i dostosować pomieszczenie do organizacji spotkań o charakterze integracyjnym i szkoleniowym dla lokalnej społeczności.

Prace, jakie miałyby być wykonane, to: zmiana nawierzchni podłogi, zakup i montaż zestawu projekcyjnego (ekran i projektor), wyposażenie sali w zasłony zaciemniające, pomalowanie ścian i zakup składanych krzeseł.


Rewitalizacja skweru przy ul. Dworcowej w Sierpcu - ZWYCIĘZCA
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "SZANSA NA ŻYCIE"
Liczba oddanych głosów – 330

Skwer przy ul. Dworcowej w Sierpcu wymaga zagospodarowania zieleni, aby stał się bardziej zadbany i atrakcyjny dla mieszkańców. Dlatego Stowarzyszenie w ramach wnioskowanego grantu planuje zasadzić tam ozdobne krzewy i rośliny oraz zorganizować plenerową siłownię, która służyłaby zarówno mieszkańcom Sierpca, jak i podopiecznym Stowarzyszenia. Urządzenia plenerowe stworzą warunki zachęcające do aktywnego wypoczynku, przebywania na świeżym powietrzu, jak również do integracji społecznej, na czym szczególnie zależy Stowarzyszeniu. Osoby chore, z niepełnosprawnościami często czują się wykluczone społecznie – takie miejsce sprzyjałoby aktywnościom, w których mogliby brać udział.

Prace związane z realizacją projektu przewidziano na okres lipiec-wrzesień 2019 r., w wykonaniu planu przebudowy i nasadzeń zieleni oraz przy pracach montażowych pomógłby Urząd Gminy Miasto Sierpc.

 


OSP Bucze użyczy wszystkim klucze - ZWYCIĘZCA
OSP Bucze
Liczba oddanych głosów – 290

Celem projektu jest remont i zagospodarowanie sali w budynku OSP Bucze. Z racji idealnego położenia w centrum wioski oraz sporych rozmiarów ma ogromny potencjał i mieszkańcy ubolewają, że nie jest w pełni wykorzystywana. W tym roku strażacy przeszli reaktywacje i jednoczą mieszkańców z różnych środowisk w celu organizacji wielu inicjatyw. Teraz chcieliby wykorzystać potencjał tej sali, w której dawniej kończyli przedszkole i tchnąć w nią nowe życie. W ramach remontu planowane jest zerwanie starej podłogi, wykonanie wylewki i montaż wykładziny PCV. Kompleksowy remont ścian oraz sufitu i ich wymalowanie. Wymiana drzwi. Poprowadzenie instalacji audiowizualnej do celów prezentacji multimedialnych. Wymiana oświetlenia. Umeblowania sali (regały, biurka, krzesła) oraz montaż tablicy oraz projektora multimedialnego.

Wyremontowana sala służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Organizowane będą w niej szkolenia dla seniorów w celu poprawy ich bezpieczeństwa oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. Byłaby też doskonałym miejscem dla zrzeszania się lokalnego Koła gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Dałaby duże możliwości rozwoju dla wszystkich mieszkańców dzięki możliwości uniwersalnego zastosowania.

Projekt wesprą lokalne firmy, a prace budowlane w czynie społecznym wykonają druhowie z OSP Bucze oraz zawodnicy z LKS Olimpia Bucze.


Rewitalizacja zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku- I etap - ZWYCIĘZCA
Miejski Ośrodek Kultury
Liczba oddanych głosów – 332

Zabytkowy Rynek Brzeski jest centrum życia kulturalnego miasta Brzeska. Jest miejscem organizacji spotkań muzycznych, jarmarków, koncertów oraz stanowi przestrzeń do relaksu i spotkań mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie jeszcze bardziej przyjaznych warunków dla mieszkańców miasta. Projekt jest pierwszym etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej miasta oraz przywróceniu dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. W jego ramach planowany jest zakup kwietników na lampy Jiflor, zakup ziemi do kwiatów oraz sadzonek. W ramach projektu planowane jest wspólne sadzenie kwiatów przez wolontariuszy MOK, przedstawicieli osiedli Stare Miasto, Zielona i Okocimskie oraz wolontariuszy Carlsberg Polska a następnie sprzątanie po nasadzeniach.

Rewitalizacja zieleni miejskiej ma na celu rozwój przestrzeni publicznej przyjaznej dla życia, wypoczynku oraz pracy mieszkańców. Projekt ma także na celu kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.


Strażacy Ochotnicy nie tylko gaszą - ZWYCIĘZCA
OSP Łoniowa
Liczba oddanych głosów – 922

W Łoniowej istnieją instytucje, które działają na rzecz lokalnej miejscowości, a ich siedzibą jest Remiza OSP w Łoniowej m.in.: OSP (od 1906r), Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy, Zespół Pieśni i Tańca Łoniowiacy (od 1953r), Stowarzyszenie Łoniowiacy. Większość członków Zespołu zasila szeregi OSP Łoniowa. Współpraca pomiędzy organizacjami owocuje wieloma przedsięwzięciami np: Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Święto Łopołki, Dożynki, zawody pożarnicze, Jubileusze. Odbiorcami wydarzeń są mieszkańcy Gminy Dębno, Powiatu Brzeskiego oraz turyści z całej Polski. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięć jest modernizacja obecnego pokrycia dachowego Amfiteatru OSP Łoniowa. Konieczny jest demontaż zużytego pokrycia, czyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji, montaż łat i kontrłat, położenie folii paro przepuszczalnej, blachy oraz orynnowanie obiektu.
Grant z programu Inicjatywy uzupełniłby budżet uzyskany od Gminy Dębno i OSP Łoniowa.