Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik głosowania może oddać tylko jeden głos na dowolną inicjatywę. W przypadku oddania więcej niż jednego głosu przez tę samą osobę, adres e-mail zostanie zweryfikowany i tylko pierwszy głos będzie uznany za ważny, zaś kolejne zostaną pominięte. Szczegóły w REGULAMINIE