Grupa ludzi trzymających fantomy do szkoleń z pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Gramy Razem – nowy sprzęt do szkoleń z pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Gramy Razem – nowy sprzęt do szkoleń z pierwszej pomocy