W pierwszej edycji programu grantowego „Inicjatywy”, dedykowanego lokalnym społecznościom w sąsiedztwach browarów oraz biur granty przeznaczono na realizację ośmiu projektów zgłoszonych w 2014 roku przez pracowników firmy. W ich realizację zaangażowanych było 54 wolontariuszy Carlsberg Polska, którzy przepracowali łącznie 337 godzin. Program grantowy „INICJATYWY”, promowany był wśród pracowników Carlsberg Polska pod hasłem „Zróbmy razem coś dobrego”.

W inicjatywy włączyli się również przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji społecznych. Celem programu grantowego jest wspieranie społecznych inicjatyw pracowników i budowanie wartościowych relacji z lokalną społecznością.

Zwycięskie inicjatywy skupiły się na organizowaniu przestrzeni dla społeczności lokalnej, zagospodarowywaniu terenu i edukacji. Trzy zrealizowane projekty były związane z aktywizacją sportową mieszkańców, kolejne trzy – poprawiły estetykę i komfort otoczenia, a pozostałe dwa były wyrazem troski o los zwierząt bezdomnych. Przeważająca część projektów grantowych zrealizowana została przez wolontariuszy Carlsberg Polska przy wsparciu lokalnych instytucji.

W I edycji programu grantowego firma przyznała dofinansowanie pracownikom, którzy zainicjowali następujące projekty:

  1. Region Browaru Bosman – przystań dla rowerzystów dedykowana mieszkańcom okolic Przecławia.
  2. Region Browaru Okocim – urządzenia w formie siłowni zewnętrznej, w plenerze, w miejscowości Niwka.
  3. Region Browaru Okocim – profesjonalny punkt mycia zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mielcu.
  4. Region Browaru Okocim – rewitalizacja pomnika Jana Albina Goetz Okocimskiego w Brzesku, znajdującego się przy Browarze Okocim.
  5. Region Browaru Okocim – wykonanie ogrzewania wielofunkcyjnego w świetlicy wiejskiej Łoniowa, co umożliwia organizację spotkań w ciągu całego roku, m.in. spotkań działających stowarzyszeń, grup dyskusyjnych, szkoleń czy sympozjów – z aktywną pomocą wolontariuszy z browaru.
  6. Region Browaru Okocim – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu będącego dotychczas miejscem składowania odpadów, przy parkingu kościelnym w miejscowości Maszkienice.
  7. Region Śląsk – projekt multimedialnej edukacji społecznej na temat adopcji i sterylizacji zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, realizowany także w miejscach publicznych, takich jak lecznice dla zwierząt i inne instytucje.
  8. Region Śląsk – organizacja zajęć sportowych (treningi piłkarskie) – z aktywnym udziałem wolontariuszy – dla mieszkańców miejscowości Niechcice i okolic oraz zakup bramek.