W powiecie sierpeckim i brzeskim, powstały wyjątkowe inicjatywy z zakresu eko-energii, rewitalizacji zielenii, zdrowia, integracji i działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej.

W 8. edycji naszego programu z powiatu brzeskiego i sierpeckiego do drugiego etapu, czyli głosowania internautów zakwalifikowały się aż 24 inicjatywy. Internauci oddali ponad 10 tys. głosów.

Zwycięzcami zostało 10 organizacji, które otrzymają granty po 10 tys. zł każdy: 4 granty z kategorii „projekty na rzecz społeczności lokalnych” i 6 grantów „na rzecz poprawy świadomości ekologicznej”.

Zwycięzcy w kategorii „działania na rzecz społeczności lokalnych”:

  1. Słońce nas zasila i motywuje do działania, OSP Łoniowa. 
  2. Rewitalizacja zieleni miejskiej na Brzeskim Rynku, etap końcowy, Miejski Ośrodek Kultury.
  3. ”AED ratuje życie” – Stowarzyszenie Gramy Razem. 
  4. „Osiedlowa Strefa Relaksu” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zwycięzcy w kategorii „na rzecz poprawy świadomości ekologicznej”:

  1. Czysto, aż się świeci! – Bucze segreguje śmieci, OSP Bucze.
  2. Jak być bardziej EKO – Kuchnia “Zero Waste”, Koło Gospodyń Wiejskich “Szpilki” w Buczu.
  3. EkoSiatkarze sprzątają świat, INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO – STOWARZYSZENIE.
  4. „Czyste środowisko to dobre samopoczucie, zdrowie i piękno przyrody – DBAJ O NIE!”, czyli cykl internetowych audycji dotyczących wpływu opakowań na środowisko – Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu. 
  5. „Sprzątamy Sierpienicę – jej piękną okolicę” – Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego. 
  6. „Altana ekologiczno-informacyjna Kasztelan” – Koło PZW Nr 120 Miejskie “Kasztelan”.