Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku – jeden ze zwycięzców 8. edycji Programu Grantowego INICJATYWY – przeznaczył grant na dokończenie projektu rewitalizacji zieleni miejskiej na Rynku. Jest to pierwszy projekt, sfinalizowany w tej edycji programu w sąsiedztwie Browaru Okocim. 

Niemal cała załoga Miejskiego Ośrodka Kultury z pomocą pracowników Urzędu Miejskiego oraz Brzeskich Zakładów Komunalnych zamontowała na brzeskim Rynku nowe donice i zasadziła w nich kwiaty. Był to ostatni etap realizowanego przez MOK od dwóch lat projektu, polegającego na rewitalizacji zieleni miejskiej w zabytkowej części miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego centralnego placu.

Rynek brzeski to centrum życia kulturalnego miasta – miejsce organizacji koncertów muzycznych, jarmarków, stanowi także przestrzeń do relaksu i towarzyskich spotkań mieszkańców. Dlatego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury bardzo zależało, by odnowić przyuliczną zieleń i zagospodarować tereny zielone. Zakupiona w ramach grantu i nasadzona roślinność nie tylko cieszy oko. Kwiaty zostały tak dobrane, by były bogate w nektar i pyłek, zapewniając pszczołom pokarm przez wiele tygodni. 

Koszt realizacji trzeciego etapu rewitalizacji zieleni wyniósł 10 tys. zł i został w całości pokryty z grantu otrzymanego przez MOK w 8. edycji Programu Grantowego INICJATYWY organizowanego przez Carlsberg Polska, we współpracy z firmą Interseroh oraz Urzędem Miejskim. Przypomnijmy, że z terenu gminy grantami zostali w tym roku nagrodzeni także: Koło Gospodyń Wiejskich „Szpilki” w Buczu, Instytut Rozwoju Regionalnego – Stowarzyszenie z Poręby Spytkowskiej oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Łoniowej i w Buczu.