Po raz kolejny zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej z Brzeska, Sierpca oraz ich okolic do stworzenia inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

Program Grantowy INICJATYWY

W tej edycji programu grantowego InicJaTyWy organizacje i instytucje mogą zgłosić swoje projekty w dwóch kategoriach:

  • na rzecz społeczności lokalnych (4 granty do zdobycia) w podkategoriach: rewitalizacja terenów zielonych, tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji, pomoc potrzebującym, odnawianie zabytków i pomników przyrody, działania na rzecz seniorów, odpowiedzialna konsumpcja alkoholu, ochrona środowiska na rzecz społeczności lokalnej.
  • na rzecz poprawy świadomości ekologicznej (6 grantów do zdobycia) w podkategoriach: segregacja zużytych opakowań, recykling i zastosowanie opakowań zwrotnych, wpływ opakowań na środowisko i życie ludzi.

– Kolejny raz kierujemy nasz program do lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej. Poprzednie edycje „Inicjatyw” pokazały, że lokalni społecznicy tworzą wyjątkowe projekty, które najlepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a to dla nas cel nadrzędny – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska – Ważne jest, aby zgłaszane projekty miały długoterminowe efekty, czyli dawały korzyści mieszkańcom przez kolejne lata. W tym roku część grantów zostanie przekazana na projekty zwiększające świadomość ekologiczną, np. edukujące nt. segregacji odpadów – dodaje Beata Ptaszyńska-Jedynak.

Na tegoroczną edycję programu Carlsberg Polska przeznacza sumarycznie 100 tys. zł. na 10 grantów, o które ubiegać się mogą organizacje i instytucje użyteczności publicznej z terenów Powiatu Brzeskiego i Sierpeckiego.

Wnioski można składać przez formularz do 23 kwietnia br. włącznie