Wystartowała 9. edycja Programu Grantowego InicJaTyWy, w którym Carlsberg Polska rozda granty na projekty wpierające lokalne społeczności w sąsiedztwie Browarów Kasztelan i Okocim. Projekty, które można zgłosić w tym roku mogą wspierać również uchodźców z Ukrainy przebywających w powiatach brzeskim i sierpeckim. Wnioski można składać do 19 kwietnia br. przez formularz LINK

Celem Programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska w powiecie sierpeckim i brzeskim. Organizacje i instytucje użyteczności publicznej mogą zgłosić swoje projekty w dwóch kategoriach

PROJEKTY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 • Rewitalizacja terenów zielonych i tworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji – nasadzanie zieleni, modernizacje i rewitalizacje skwerów i parków, tworzenie miejsc na pikniki, instalacje siłowni plenerowych, ławek w parkach, wyznaczanie (renowacja) oznaczeń tras turystycznych, wytyczanie i oznakowanie szlaków rowerowych, montaż wiat turystycznych, modernizacja boisk, instalacja plenerowych stołów do tenisa stołowego, tworzenie plenerowych wiat/altan do integracji, edukacji, remont/modernizacja sali bibliotecznej, lokalnej świetlicy dla mieszkańców, remizy OSP;
 • Pomoc potrzebującym – w tym pomoc, wsparcie i integracja ukraińskich rodzin przebywających na terenie powiatu brzeskiego i sierpeckiego, remont/modernizacja hospicjów, ośrodków dla bezdomnych, placówek stowarzyszeń/fundacji działających na rzecz dorosłych osób potrzebujących, działania na rzecz seniorów – remont klubu seniora, organizacja zajęć i warsztatów dla osób starszych; akcje na rzecz schronisk dla zwierząt – modernizacje, wyposażenie.
 • Odnawianie zabytków i pomników przyrody – współpraca z konserwatorami zabytków – wsparcie przy renowacji np. pomników, witraży, zabytkowych fasad etc., odbudowa/renowacja siedziby stowarzyszenia miłośników browaru i muzeum, ochrona starych drzew, parków.
 • Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu – organizacja warsztatów dla mieszkańców nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, zakup alkomatów na potrzeby organizacji, instytucji, akcje edukacyjne – kilka inspiracji także w materiałach programu „Trzeźwo Myślę” (https://www.carlsbergpolska.pl/zrownowazony-rozwoj/kampania-trzezwo-mysle/) .
 • Działania w zakresie ochrony środowiska na terenach społeczności lokalnej – organizacja warsztatów edukacyjnych, akcje sprzątania terenów zielonych i akwenów, organizacja EKOpatroli zbierających śmieci w lasach, w okolicach rzek, na terenach wodnych; przygotowanie i instalacja tablic o ważnych gatunkach przyrodniczych w okolicy, stawianie domków dla owadów. 
 • Inne działania na rzecz społeczności lokalnej – współpraca z lokalnymi partnerami, klubami, radami osiedla, szpitalami, parafiami itp.

PROJEKTY NA RZECZ POPRAWY ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

 • Edukacja nt. prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi – konkursy i imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym z plakatami, ulotkami informacyjnymi etc. 
 • Oznaczanie wybranych opakowań (lokalni producenci) informacją o tym, gdzie je wyrzucić, lub oznaczenia na koszach miejskich jak segregować i dlaczego lepiej opakowań nie wrzucać do takich koszy, jeśli to są odpady zmieszane; akcja w lokalnym sklepie z zostawianiem opakowań naddatkowych (klient pokazuje wówczas, ilu opakowań nie potrzebuje); instalacja recyklomatów, akcje typu „eko-książka” za odpady (dobrze posegregowane);
 • Działania edukacyjne pokazujące skąd się biorą surowce (wystawa) lub akcja kierunek zero np.: odejście od wybranego surowca (plastiku, papieru) w lokalnej instytucji, urzędzie, bibliotece, polityka „zero słomek/jednorazowych opakowań” w lokalnych restauracjach, odejście od jednorazowych toreb w lokalnych punktach sprzedaży i zorganizowanie np. miejsca w lokalnym sklepie, gdzie można zostawić lub pożyczyć torbę ekologiczną na zakupy.
 • Recykling i dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych(butelki zwrotne i bezzwrotne, puszki, inne opakowania) – organizacja warsztatów, konkursów i innych imprez o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. recyklingu.
 • Tworzenie miejsc skupu butelek zwrotnych.
 • Projekty edukacyjne we współpracy z lokalną firmą recyklingową, władzami samorządowymi, ekologami.
 • Edukacja nt. możliwego wpływu odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi – konkursy i imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
 • Sprzątanie rzek, lasów i innych obiektów zielonych ze zbieraniem i segregacją śmieci, w tym zużytych opakowań (warunek konieczny w tej kategorii).
 • Cykle edukacyjne w środkach masowego przekazu: audycje (rozgłośnie radiowe), cykle artykułów, wywiady (redakcje gazet lokalnych), mające na celu edukowanie nt. wpływu opakowań na życie ludzi i środowisko.

Sprawdź również jakie projekty wygrywały w poprzednich edycjach naszego programu: LINK

W 9. edycji „Inicjatyw” Carlsberg Polska przeznaczy w sumie 100 tys. zł. na granty, o które ubiegać się mogą organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego i sierpeckiego. Wnioski można składać od 15 marca do 19 kwietnia br. na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl Następnie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Carlsberg Polska oraz partner tegorocznej edycji firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują, jak w poprzednich edycjach, internauci. Na stronie internetowej Programu każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez Jury.

Najwyżej ocenianymi pomysłami inicjatyw będą te, które:

 • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności,
 • promują proekologiczną postawę, m.in. odpowiedzialne podejście do opakowań;
 • promują odpowiedzialną konsumpcję alkoholu,
 • zakładają potencjalny udział w realizacji projektu wolontariuszy, tj. chętnych do pomocy pracowników Carlsberg Polska – będzie to dodatkowym atutem, ale nie jest to warunek konieczny. 

10 zwycięskich organizacji, otrzyma po 10 tys. zł. na realizacje swoich pomysłów. Granty dostaną: 4 projekty zrealizowane w miastach Brzesku i Sierpcu oraz 6 projektów w powiatach brzeskim i sierpeckim.