W 2019 r. zmieniliśmy formułę Programu Grantowego INICJATYWY i skierowaliśmy go do organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej. O tym, który projekt otrzymał grant, decydowali internauci w drodze głosowania online. W 6. edycji programu przyznaliśmy w sumie 9 grantów o łącznej kwocie 90 000 zł.

Oto projekty, które zwyciężyły w głosowaniu internautów.

Region Browaru Okocim (Brzesko)

  • Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku przeprowadził projekt rewitalizacji zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku, montując nowe donice oraz wykonując nasadzenia.
  • Ochotnicza Straż Pożarna Bucze zrealizowała projekt pod nazwą „OSP Bucze użyczy wszystkim klucze”, w ramach którego przeprowadzono remont i zagospodarowano salę w budynku OSP, która służyć będzie jako miejsce spotkań, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców.
  • Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa w ramach projektu pn. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”, przeprowadziła modernizację pokrycia dachowego Amfiteatru OSP Łoniowa.

Region Browaru Kasztelan (Sierpc)

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie przeprowadziła remont i wyposażyła salę spotkań, która stanowi jedyny ośrodek kultury w Gminie Mochowo.
  • Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka “Szansa Na Życie” dzięki grantowi mogło zagospodarować skwer przy ul. Dworcowej w Sierpcu. Stanęła na nim m.in. plenerowa siłownia, która służy zarówno mieszkańcom Sierpca, jak i podopiecznym Stowarzyszenia.
  • Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec zorganizowało i wyposażyło miejsce, w którym odbywają się spotkania sąsiedzkie oraz integracyjne i kulturalne imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi Studzieniec, Rydzewo i Rachocin.

Region Browaru Bosman (Szczecin)

  • Fundacja Macierzanka stworzyła zieloną enklawę w centrum miasta. Dzięki modernizacji i zagospodarowaniu terenu przy siedzibie Fundacji, powstało miejsce, gdzie wytchnienie mogą znaleźć beneficjenci Fundacji – rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, a także seniorzy. Ponadto Fundacja prowadzi działania edukacyjne dla kobiet w ciąży i matek karmiących nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu .
  • Stowarzyszenie Razem Łatwiej dzięki grantowi wyremontowało salę, tworząc przyjazną przestrzeń na spotkania i zajęcia dla seniorów z dzielnicy Pomorzany.
  • Stowarzyszenie Wywrotka zorganizowało nietypową akcję – Kajakowy Eko Patrol. Jego uczestnicy poruszając się na kajakach, posprzątali śmieci pływające w wodzie i pozostawione przy brzegu Odry, Jeziora Dąbie i Jeziora Głębokiego