Dokładnie do 23 kwietnia, godz. 23:59 można było zgłaszać wyjątkowe inicjatywy w 8. edycji naszego programu. Kolejny etap do obrady Jury programu (do 30 kwietnia), które zdecyduje o tym jakie projekty przejdą do ostatniego etapu – głosowania Internautów.