W 7. edycji programu wzięło udział 17 organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej działających w sąsiedztwie Browaru Okocim w Brzesku i Browaru Kasztelan w Sierpcu. Wśród nagrodzonych grantami projektów były także te podnoszące bezpieczeństwo i dbające o zdrowie mieszkańców, jako odpowiedź na panującą pandemię COVID-19.

W sumie przyznaliśmy 8 grantów o łącznej wartości 80 000 zł.
Poznaj Laureatów i ich nagrodzone projekty.

Region Browaru Okocim (Brzesko)

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim
Projekt “Ocalmy od zapomnienia.”

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim odrestaurowało budynek ogrodowy z początku XX-go wieku, zbudowany w latach 1900 – 1906 przy Browarze Okocim. Jest on wybudowany w stylu austrowęgierskim i stanowi perełkę architektury ogrodowej. Budynek zbudowany z cegły, kryty dachówką był w bardzo złym stanie technicznym. Prace remontowe polegały na całkowitej wymianie dachu z więźbą dachową i dachówką, renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażu stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Uporządkowano także teren wokół budynku. Odrestaurowanie tego pięknego budynku do stanu z początku XX-tego wieku uratowało go przed całkowitym zniszczeniem. Budynek posadowiony frontem bezpośrednio przy ogrodzeniu i chodniku ulicy Browarnej – może być podziwiany przez przechodzących tam mieszkańców. Niewielkie pomieszczenia wewnątrz budynku zostaną udostępnione dla zwiedzających Browar Okocim.

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
Projekt “Rewitalizacja zieleni miejskiej na brzeskim rynku – II etap.”

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku dzięki grantowi mógł zakończyć projekt rewitalizacji Brzeskiego Rynku w zabytkowej części Starego Miasta. Zabytkowy Rynek Brzeski jest centrum życia kulturalnego miasta. Organizowane są tu spotkania muzyczne, jarmarki, koncerty. Jest to także przestrzeń do relaksu i spotkań mieszkańców zwłaszcza młodych. Projekt polegał na odnowieniu zieleni przyulicznej Rynku oraz przywróceniu dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. Nasadzenie roślinności nie tylko uczyniło wybetonowany Rynek bardziej przyjaznym dla odwiedzających, ale także wpłynęły na poprawę jakości powietrza środowiska miejskiego. Zaś miododajne rośliny, które zostały tu posadzone, będą służyły ochronie pszczół.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej
Projekt “Dbamy o bezpieczeństwo i ekologię. Ogrodzenie jest wizytówką OSP Łoniowa.”

Większość instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności w Łoniowej ma swoją siedzibę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej. OSP współpracuje przy organizacji imprez środowiskowych takich jak Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Krakowiaczek”, „Święto Łopołki” oraz innych imprez. Projekt miał na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z tego miejsca. W związku z tym konieczny był remont ogrodzenia biegnącego wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej. Dzięki grantowi powstało nowe zabezpieczone ogrodzenie, furtka i monitoring. Na miejscu stanęły też odpowiednie kosze na szkło, plastik i papier. Remont ogrodzenia był kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Na ternie obiektu jest już zamontowany defibrylator zewnętrzny oraz słupek ekologiczny informujący o jakości powietrza, służący zwiększaniu świadomości ekologicznej i podejmowaniu działań antysmogowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu
Projekt “Bucze ma samochód nowy – garaż musi być gotowy!

Działania i aktywność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczu została zauważona i doceniona, czego wynikiem było przekazanie wozu strażackiego z innej jednostki. Natomiast grant w ramach programu INICJATYWY pozwolił na remont garażu. Objął on wymianę podłogi na nową posadzkę przemysłową odpowiednią dla garażu; wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia; montaż instalacji do łączności radiowej oraz zakup szafy komunikacyjnej; wzmocnienie sufitu; wykonanie instalacji grzewczej (co jest bardzo istotne ze względu na wodę w wozie); wyrównanie i malowanie ścian; wykonaniu płytek i montażu umywalki w miejscu gdzie druhowie się przebierają. Ponadto w oknach pojawiły się kraty, a w garażu alarm co podniosło bezpieczeństwo strażaków, samochodu oraz sprzętu, którym dysponują. Zwieńczeniem wszystkich prac było zamontowanie nowej bramy automatycznej.

Region Browaru Kasztelan (Sierpc)

Zarząd Osiedla nr 4 w Sierpcu
Projekt “Serce dla Sierpca

Zarząd Osiedla Nr 4 zakupił 4 metalowe pojemniki w kształcie serca z zbierania plastikowych nakrętek. Pojemniki stanęły w różnych miejscach w Sierpcu, aby wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać. Zebrane nakrętki trafiają do organizacji pozarządowych, które zbierają i odprzedają je firmom recyklingowym. Za otrzymane środki kupowany jest sprzęt rehabilitacyjny dla beneficjentów tych organizacji. Dzięki temu projektowi lokalna społeczność może wspólnie pomagać potrzebującym, ale także w łatwy i świadomy sposób pozbywać się zbędnych plastikowych nakrętek. Mogę one dzięki temu trafić z powrotem do obrotu, zostać przetworzone na granulat i posłużyć do produkcji nowych przedmiotów takich jak plastikowe wiadra, łopaty do śniegu, grabie itp.

Fundacja Mocni Mocą Nadziei
Projekt “Bezpiecznie w Ligowie

Projekt zakładał montaż małej architektury do dezynfekcji rąk w postaci stacjonarnego urządzenia solarnego. Powstał on z myślą o osobach starszych korzystających z obiektów Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Biblioteki Publicznej w Ligowie. Potrzeba montażu niniejszego urządzenia wynikała z zagrożenia panującą epidemią koronawirusa i niepokojów społecznych dotyczących zagrożenia życia w szczególności u osób starszych korzystających m.in. z usług publicznych. Udostępnianie wszelkich udogodnień związanych z zachowaniem higieny pomaga wzmocnić odpowiedzialne postawy społeczne związane z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania szerzenia się epidemii. Ponadto zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i wpływa pozytywnie na samopoczucie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych.

Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo
Projekt “Budowa miejsc siedzących na obiekcie sportu i rekreacji w Mochowie

Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo zakupił i umocował plastikowe krzesełka dla osób odwiedzających Gminne Centrum Sportu i Rekreacji. Jest to duży wygrodzony teren, który stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu mieszkańców gminy Mochowo. Znajduje się tu pełnowymiarowe boisko piłkarskie, dobrze wyposażona zewnętrzna siłownia, przy której znajduje się zewnętrzny stół do tenisa. Na obiekcie jest także duża scena do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, festynów i koncertów. Jest tu również budynek socjalny pełniący funkcję świetlicy i miejsca spotkań dla mieszkańców. Obiekt ten jest bardzo atrakcyjny malowniczo położony, ale brakowało tu stabilnych, wygodnych i estetycznych miejsc siedzących. Grant umożliwił ich zakup i montaż. A dzięki temu np. kibice mogą w końcu usiąść i w dogodnych warunkach zobaczyć mecz Sparty Mochowo.

Stowarzyszenie Gramy Razem
Projekt “Defibrylator AED dla Sierpca

Podstawowym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia mieszkańców Sierpca poprzez realizację idei programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji. Projekt zakładał zakup defibrylatora AED w szafce ochronnej, defibrylatora szkoleniowego z fantomem, zakup i montaż tablic kierunkowych i algorytmu postępowania. Przeprowadzono także szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy z użyciem AED. Defibrylator AED był pierwszym z wielu, które Stowarzyszenie Gramy Razem planuje zakupić dla miasta Sierpc.


W 2020 r. Carlsberg Polska wsparł także szpitale w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie, przekazując w sumie 600 tys. złotych na walkę z epidemią koronawirusa.