zwycięskie SiERPeCKIE Inicjatywy

Poniżej przedstawione zostały projekty z miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego, które zwyciężyły i otrzymały granty w 9. edycji Programu Grantowego InicJaTyWy. Projekty zostaną zrealizowane do końca września 2022r.